9-11-2016
Gisteravond, Bedrijfsledengroep bijeenkomst gehouden...
Duidelijk dat er ANGSTcultuur heerst binnen de SW!
Daarom de avond georganiseerd "BUITEN"het SW bedrijf...
IN een Multicultureel centrum..../ Buurthuis...
mooie opkomst,...
aantal nieuwe leden er bij
en voornaamste... mensen beginnen te snappen dat je SAMEN moet strijden!

werkgevers doen aan dossier opbouw....
WIJ werknemers moeten dat ook gaan doen!
FNV gebruiken als Kennis centrum, om te weten wat je aan dossier moet opbouwen en vooral hoe je dat juridisch onderbouwend kunt doen!

Waarbij, datgene wat leeft bij de mensen leidraad moet zijn!
en niet maar 1 dossier opbouwen, maar meerdere tegelijk!
Iedereen kan daarin helpen en voornaamste is dat iedereen daardoor gevoel heeft dat eindelijk geluisterd wordt

SAMEN knelpunten vinden...
en de antwoorden samen met FNV zien te vinden om de misstanden onderbouwd weerwoord te kunnen geven.
DAT KAN IEDEREEN!

DOEN, want zonder samen de strijd aan te gaan, zal iedereen de KLOS zijn!
De kaderleden binnen de Bedrijfsledengroeppen/ bestuursleden BLG... verzamelen... en koppelen terug zowel naar vakbond als naar de collega's....
SAMEN is het sleutel woord
en SAMEN zal ook tijd kostren om dossier op te bouwen, maar NIETS doen... leverd helemaal nooit iets op
dus... DOEN!

waaromeerst afleren, om later weer bij te leren?

Lief doen,
aardig zijn...
Hou je rustig...
Niet schreeuwen
geen ruzie maken,
is wat kinderen leren?

Is dat wel correct?
waarom wordt er niet aangeleerd, wees strijdbaar...
Kom voor jezelf op...
weet wat je zegt en bijt van je af?

Begrijp me niet verkeerd, iedere ouder wil het liefste een kind die
zich weet te gedragen.
Maar als een kind onrecht wordt aangedaan en daardoor begint te schreeuwen en te vechten
grijpen meeste mensen in.
Ontoelaatbaar gedrag heet dat dan.

Maar is het niet zo dat de veroorzaker aangepakt dient te worden?
Als er geen prikkeling is, komt de uitbarsting ook niet?

Het in-trainen van weerbaar gedrag op latere leeftijd zou dan ook niet meer nodig zijn, aangezien nu vanaf de vroege jeugd afgeleerd wordt op te komen voor jouw rechten en afgeleerd wordt dat je moet opkomen voor waar jij voor staat....
Is op latere leeftijd, bij meeste mensen wel het gevoel van onrecht wat wordt aangedaan, maar reageerd men niet adrem om op te komen voor zichzelf...

En dan nog als je al WEL voor jezelf opkomt dan red je het vaak niet, meestal omdat bij ruzie/ onenigheid direct gesteld word, emotioneel zijn en Schreeuwen niet geaccepteerd wordt om tot een oplossing te komen.

Hoe verklaren we dan, dat als mensen, gezamenlijk BOOS worden,
Samen gaan vechten voor hun rechten...
en tegen onrecht strijdend, hun strijd vaak wel winnen?
DIT besef, zou eens meer door moeten klinken denk ik.

Onrecht op je werk, bij de balie voor je uitkering of bij een instantie die jouw belangen niet goed behartigd heeft....
Is er structureel een probleem in het jezelf een houding geven en het voor je rechten opkomen...
waarbij de veroorzaker 9 van de 10x de andere partij is dan jij.

Door Medestanders te zoeken, die tegen het zelfde aanlopen
hoef je niet te schreeuwen in een gesprek... want al die stemmen bij elkaar klinken harder dan jouw stem rijkt!

Samen die strijd aan gaan maakt je zekerder,
Want je hebt het gevoel niet meer er alleen voor te staan.
ZO werkt de vakbond dus ook!
En niet wachten tot je echt geen uitweg meer ziet...
nee direct als je denkt dat ergens een probleem zich kan gaan aandienen, ga je rondvragen wie dat probleem kent en hoe dat op te lossen is...
En dan zal gemerkt worden, dat er heel veel mensen al voor jou zelfde eens hebben mee gemaakt...
Die kunnen advies geven én ze kunnen je bijstaan...
zodat je er niet meer alleen voor komt te staan.

Daar vormt het SAMEN strijden zich...
Ruim VOOR er echt een probleem is...
En is er (zoals met CAO naleving of nieuwe CAO afsluiten)
echt een probleem
DAN heb je ook al een groep klaar staan om acties op te zetten zodat JOUW recht gehaald kan gaan worden.

Dus wacht niet tot het te laat is, zodat niemand meer kan helpen....
Maar zoek die hulp (informatie en inzichten) ruim optijd...

DAT is de KRACHT van een vakbond.
elkaar informeren, en bijstaan!

Onrecht komt op ieder zijn/haar pad...
Maar wie slim (optijd) hulp zoekt, kan zich beter verdedigen dan
wie de strijd in z'n eentje doet.

DAAROM raad ik iedereen aan, wordt lid van de vakbond...
Omdat actief bezig zijn tegen onrecht beter is dan
zielig in een hoekje de geslagen hond zijn.
DOE MEE!
wordt lid
waarom?
omdat OOK JIJ TELT!

Reactie: Meryem Kawatie   schreef:
Is mooi verwoord maar de wereld aksptert geen opkomen voor je zelf bij de uitkering niet dan word je gekort en bij jeugd zorg opkomen voor je kind is uit huis halen bij pest heb je een gedrag probleem en bij school kan moeder kind niet op voeden
.

Mijn Antwoord:
 De strekking van mijn stuk is in eerste instantie oorzaak en gevolg vaststellen.
2e gedeelte is dat je beter als groep protest kan voeren...
en ja daar is o.a. een vakbond de mogelijkheid voor...


Basis van een probleem is altijd het hebben van een passend antwoord, onderbouwd met feiten...
dat mankeert er nogal eens aan bij het alleen proberen op te lossen...
Niemand heeft alle anttwoorden, en zeker niet bij aanvallen op de persoon en of aantijgingen over situaties...
waarbij degene diede verwijten/ aanklacht kenbaar maakt er een Dosier met aantekeningen van heeft gemaakt...
waar jij alleen mondeling antwoord op kan geven, omdat je het geen aangedragen wordt zelf niet ziet als een probleem.

Hier uit ontstaat de situatie dat jij jouw verweer moet gaan opbouwen...
en Ja hulp van derden is daarbij noodzakelijk.
denk aan b.v. artsen verklaringen
maar ook omgeving/vrienden/kennissen/collega's die voor jou kunnen verklaren dat jij gelijk hebt.
dus daarom haal ik aan groepsvorming te maken om voor jezelf op te komen, of voor je kind enz enz...

Ton Heerts doet aan DOEM denken?

Ton Heerst heeft uitspraak gedaan, dat Hij denkt dat het Malieveld Nooit meer vol zal komen te staan.

IK denk dat ook Ton HEERTS zijn mond voorbij praat!
IETS wat 50 jaar verkwanselt is... zal NIET in paar maanden herbouwd kunnen zijn!
en JA een GOED verhaal doet WONDEREN!...
en NEE niet alleen acties op de diverse vastgelopen CAO ondehandelingen, maar JUIST de verhalen van de sectoren, de info over sectoren en Branches en het WAAROM die moeten strijden voor de arrbeiders rechten!
Zelfs SCHOLEN besteden nauwelijks aandacht aan de geschiedenis van vakbonden en arbeidersstrijd...
en DAAR is een hele grote winst te halen volgens mij!

NIET LABBEKAKKEN maar VUUR aan de schenen leggen!
niet LULLEN om het lullen, maar
NOODZAAK duiden en info verstrekken...
Eenheid bouw je niet aan de onderhandelingstafel
maar op de WERKVLOER!
dus in begrijpbare taal via Brochures en flyers sectorale/ branche gerelateerde belangrijke info verstrekken
gekoppelt aan intresse wekken bij niet leden, en DAN wordt pas weer eens de vakbond zichtbaar!
veel roeptoeteren en vooral blijven polderen, waardoor rechten die ooit zwaar bevochten zijn min of meer klakkeloos ingeleverd worden aan de werkgevers, DAT WERKT DUS NIET!

Eenheid.... SAMEN te Vormen!

Eenheid tegen onrecht....
Onrecht wat in steeds toe nemender mate zich toont!
Werkgevers die durven te stellen dat, CAO's niet gelden als  de periode
verlopen is die afgesproken is ten tijde van de CAO overeenkomst als eind datum, om voor die tijd NIEUWE afspraken te maken zodat, aansluitend vernieuwde CAO zou gelden.

 Echter...
 de Werkgevers vergeten dat een CAO geldig blijft TOT een NIEUWE is afgesloten!
Opzettelijk, word door nagenoeg alle werkgevers en werkgever organisaties als ook het RIJK
Onderhandelingen vertraagt en te laat hervat, met als doel, LONEN en arbeidersrechten
te ondermijnen!!!!

Enige manier om hier tegen in te kunnen gaan is  SAMEN als  één Blok op te komen voor de CAO rechten en voor "onze" werknemers rechten!
Niet georganiseerde werknemers profiteren van de vakbond strijd,
Wat betekend dat verdeeldheid juist in de hand werkt, dat werkgevers de werknemers rechten afbreken en NIET respecteren!

DE enige manier om een VUIST te kunnen maken is Samen de strijd aan te gaan, TEGEN de afbraak van de opgebouwde rechten!
Angst is een slechte raadgever....
Tegenwerpingen als :
Ik ga mijn baan niet op het spel zetten
 is te weer leggen met:
Welke baan als JIJ geen rechten meer hebt?
 en werkgevers jou als speelbal kunnen  en mogen gebruiken  zo hun uitkomt?

 De huidige POLITIEK, is op werkgevershand...
wetten worden in hoogtempo aangepast in het nadeel van de werknemers!
eind doel, werknemers tegen hongerloontje te kunnen laten werken!

Arts bezoek en Ziektewet, willen werkgeve5rs geschrapt zien in de CAO's...
want opgelopen blessures uit sporten, zijn zij toch niet verantwoordelijk voor?
gezondheid van de werknemers is HUN verantwoordelijkheid toch niet?
vandaar ook dat het Kabinet per 1 juli 2014 de zorgplicht geschrapt heeft, zodat OOK het RIJK en Gemeenten, niet meer verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van de burgers!

En Nederland slaapt door, terwijl het gehele zorgstelsel in hoogtempo afgebroken word, werkgevers CAO rechten naast zich neer leggen en daarmee ALLE werknemers tot ARBEIDSLAVEN proberen te maken...
Alleen de TOP inkomens blijven buitenschot...

Steeds meer mensen die ondanks dubbele banen, 2 verdieners en opgebouwde "goede" pensioentjes, zwaar de klos zijn
 door BTW verhogingen, afname van pensioensrechten, EN duurder wordende zorg kosten...
Kunnen VELEN hun vaste lasten niet meer betalen en neemt het aantal mensen die
gebruik moeten maken van de voedselbank schrikbarende vormen aan.
Waar de mensen die in problemen komen, met een koophuis dus nog niet eens bij gerekend worden, want het huis staat voor kapitaal en  dus zijn die mensen (zogenaamd) kapitaalkrachtig...
Van BAKSTENEN kan NIEMAND eten!
 
TIJD dat IEDERE werknemer gaat inzien dat, ondanks functie en baan verschillen,
 de enige manier om tot arbeidersrechten te komen
 EENHEID vormen is!!

EENHEID en vooral niet laten verdelen in hokjes!
EENHEID is het enige antwoord wat gegeven KAN worden op alle AFBRAAK plannen en wetten!
Afbraak van ouwe "lullen"dagen is daarmee dus ook NIET  de bedoeling...
 daar is OOIT loon voor ingeleverd...
en inleveren als wisselgeld om maar aan een CAO te kunnen komen is verraad aan de generatie die de arbeidersrechten bevochten hebben in het verleden!

Zonder éénheid echter, zal de afbraak steeds verder toenemen...
daarom is EENHEID NOODZAAK!

Alle ZORG is ZORG! vorm EENHEID!

Sociale werkvoorziening is ook een vorm van Zorg... voor de arbeidsbeperkten met lichamelijke en of geestelijke aandoeningen....
veelal Chronische aandoeningen en ziekten!

en dan valt mij op dat verdeeldheid erg heerst!
verdeeldheid die zeer simpel weg te denken is door het woord ZORG als bindende factor aan te nemen en al die sectoren daar binnen
samen te voegen voor de gezamelijke strijd...
een BETERE ZORG!

werkend/ werkloos
hulp behoevend/ hulpgevende
Jong en OUD

IEDEREEN die getroffen word door het A-sociale beleid....
Zouden samen de neuzen eens één richting in moeten zetten
en MINDER in hokjes blijven denken!

Thuis- Zorg
Ziekenhuis- Zorg
Gehandicapten- Zorg
Psygische- Zorg
Dag opvang- Zorg
Jeugd- Zorg
FysioTherapie
Huisartsen ZORG
Specialisten (ziekenhuis)

Administratie medewerkers binnen de zorg
WIA
WAJONG
SW

het is allemaal ZORG!
maar de zorg laat zich nogsteeds in HOKJES verdelen!
EEN richting in die NEUZEN
en SAMEN strijden voor een BETER Nederland

Sta op...STA OP! Ga mee in de strijd!

STA OP, kijk niet weg voor de werkelijkheid!
Sta op STA OP! anders krijg je spijt!
Iedereen komt aan de beurt
Politiek, werkgevers gekleurd!

...

Werknemers rechten ooit verworven, niets meer waard?
NIET als werknemers niet opstaan!
EENHEID, SAMEN een vuist maken EN SAMEN vechten
voor een SOCIALERE en BETERE SAMENLEVING!
EENHEID ongeacht welke functie of welke SECTOR!

MET DIT AFBRAAK BELEID
is IEDEREEN de klos!

EENHEID omdat SAMEN een BLOK vormen nu eenmaal is bewezen dat DAT werkt!
EENHEID in de STRIJD om behoud van ARBEIDERSRECHTEN!
EENHEID in de STRIJD tegen ARMOEDE VERVAL!!!!

Mee doen? DOEN WE! ACTIE!


De Diamant-groep is op dit moment volop aan het veranderen en niet in positieve zin. MAAR dit geld voor vele SW bedrijven.
Als er gekeken word naar het Bureau Begeleiding en Ondersteuning krijg ik gevoel van DWANGmaat, de begeleiders zijn net zo gemakkelijk te bereiken als de casemanagers van Sociale Zaken, de meeste klanten zullen daar ook vandaan gaan komen.Ik krijg het idee dat we... allemaal onder de Wet Werk en Bijstand komen te vallen straks en je SW status zo bij het grof vuil kan althans voor de mensen binnen.
Nu al is het zo dat als er geen extern object is je gewoonweg gedwongen wordt om binnen te gaan zitten anders zou je je status wel eens kunnen verliezen na 4 weken bemiddelen.
Zo loopt de SW wel leeg.
 Er zijn genoeg mensen die "binnen" worden gedropt en  al maanden "binnen" werken.
Die sindsdien niets meer gehoord hebben van wie dan ook.u is het ook erg slim om iemand met CTS productiewerk te laten doen,steeds hetzelfde, daardoor is die kwaal ook vaak ontstaan.
 OOK mensen met Reuma, Atritis, Nekletsel, vergroeingen, longproblemen en  zo kan ik nog wel even door gaan, lijden vaak PIJN>
PIJN waar in de OUDE sociale werkplaatsen rekening mee werd gehouden
Echter waar in de nu steeds sterker veranderende SW eigenlijk geen oog meer voor is!
Op deze manier vraag ik me af waar mijn SW status nog goed voor is
om uitgebuit te worden?
Of zijn we straks allemaal Bijstandstrekkers die het ***werk mogen doen.
Hoe dan ook red een SW er van de Bijstand !!
SWers zijn  NIET DOM.... ze mankeren wat aan hun lijf!
de meervoudig gehandicapten doen net als de rest hun stinkende best om mee te doen!maar er is nog een kant die nog even onder belicht is gebleven...
de kant van mensen in de SW die TEGEN hun medische indicatie in op lokatie moeten gaan werken waar dus GEEN rekening word gehouden met de beperkingen die iemand heeft.
zo ken ik mensen met rug klachten die willens en wetens
op lokatie moeten werken maar staand werk moeten doen....
gek he dat er zoveel in de ziektewet verdwijnen?
want achterliggende reden is
er blijft geen "binnen"over...

het binnen wordt omgevormd naar leren en werken voor "dwang arbeid met behoud van uitkering"

maar ja wie is de SWer om te klagen...
want werkgevers kunnen de beschermde plekken ook bieden zegt Klijnsma dood leuk.
"ZE" doen dat alleen niet met als gevolg de SWer die al gezondheidklachten heeft en chronische aandoeningen heeft
en vaak zwaar beperkt is in wat ze kunnen
is de KLOS!

DAAROM roep ik ook steeds het is niet de strijd van de SW alleen!
Iedereen is kandidaat arbeidsbeperkte.....
Vooral de mensen die altijd een lichamelijk zwaarbelastend beroep hebben gedaan zijn potentieel arbeidsbeperten!

DAAROM zou de STRIJD van de SW
door ALLE sectoren gestreden moeten worden!

1 FNV is geamelijk striujdend voor 1 doel...?
laat dat dan ook zien vanuit ALLE sectoren...
en kom voor elkaar op

waar mensen de dupe drijgen te worden
zullen anderen MOETEN steunen
anders is de strijd al verloren VOOR er aan begonnen is....
dit GELD voor ALLE sectoren naar elkaar toe
dus ook naar de ZORG maar ook voor ACTIES om goede CAO's...
SAMEN STRIJDEND omdat IEDEREEN TELT!

EENHEID? wordt LID!

Het verleden kunnen we niet veranderen
de TOEKOMST wel.
NIEUWE weg is in geslagen
met 1 FNV waar de LEDEN de koers moeten gaan bepalen....
Omvormen tot 1 geheel duurt even
Wat NIET wil zeggen dat er gewacht moet worden!
SECTOREN zullen voor elkaar opmoeten komen
SAMEN de strijd aan gaan is de KRACHT van vakbonden
SAMEN als EENHEID
SAMEN als GEHEEL

STRIJD heeft RECHTEN opgeleverd
Rechten waar nu (weer) aan getornt wordt!
REDEN te meer om KRACHTEN te BUNDELEN
MASSA en INZICHT voor een beter bestaan!
OUWEHOEREN tot je er bij neer valt?
ECHT NIET!!!
het is TIJD... de HOOGSTE tijd
voor werknemers om HUN rechten te beschermen!
BIJ de bedrijven...
Maar zeker ook Bij de politiek!

ZONDER STRIJD verliest IEDEREEN hun RECHTEN en verworvenheden!
DAAROM is EENHEID, SAAMHORIGHEID en OPKOMEN voor de zwakkeren in de samenleving NOODZAAK!

NOODZAAK ook om de TOTAAL AFBRAAK van de verzorgingstaat
te STOPPEN!
HET VOLK heeft door de eeuwen heen getoont, TEGEN waanzin beleid en ONRECHT het op te nemen...

ER is GEEN tijd meer om af te wachten!
De AFBRAAK gaat gestaag door en de harde werkers en werklozen, gehandicapten en hulpbehoevenden zijn NU AL de KLOS!
1FNV SLAAT een NIEUWE WEG in...
DAARVOOR zijn bonden samen gesmolten tot 1 geheel...
Het vervolg is aan de LEDEN....

WIL U/JIJ dat er IETS veranderd?
wacht niet af!
SLUIT je AAN
want SAMEN STA JE STERKER dan dat je alleen staat .
SAMEN EENHEID vormen en STRIJDEN voor onze rechten
DAT is de WEG
EN DAAR GAAN WE VOOR.
U toch OOK?

Eenheid is divers

De discussies over eenheid.... één lijn,
één inzicht of één product is dusdanig breed
dat ook EENHEID een diversiteit kent.

Eenheid kenmerkt zich door het feit dat groepen  gebundeld binnen een denkbeeld
een eenheid vormen....
EEn en het zelfde.......
EEn waarde
EEn inzicht.....

Echter de diversiteit die ontstaat is de verschillende waarden van verschillende eenheden
combinerend tot Een nieuwe eenheid....
Dit ontkracht de oude waarden niet echter geeft een nieuwe dimensie aan wat is een Eenheid....

De eenheid van Celcius en Fahrenheid is bijden temperatuur in graden...
echter het uitgangspunt is verschillend...
die in omrekenschaling weer wel de zelfde waarden kennen

Ik kom op deze vergelijking, door de ontstane nieuwe situatie binnen de nieuw gevormde FNV.
De oude vakbonden die nu fusie zijn aangegaan, waren in de oude situatie al één
door het koppelen via de overkoepelende Federatie....
het oogde als een EENHEID echter de bonden hadden ieder een eigen lijn en opvattingen.
Door de FUSIE is er een vakbond ontstaan die door verschillen in lijnen en opvattingen
mogelijk onbestuurbaar wordt gemaakt, indien de verschillen niet op één lijn  gezet kunnen worden.

Hier komt de drang naar eenheid in beeld...
MEER mensen met het zelfde doel voor ogen....
Het besef dat de eenheden die er al waren, in een steeds verder veranderende maatschappij,
krachten verder gebundeld zouden moeten worden.....

NIET overboord gooien van de opgedane kennis in de periode van de oude bonden,
maar het Bundelen van diezelfde kennis....
Niet 5 verschillende kennis centra's  maar één kennis centrum die 5x zo groot is
waardoor 5x zoveel mensen uit al die kennis kunnen putten....

Verschillen tav sectoren en omstandigheden, kunnen met kennis vergroten,
eerder tot oplossing gebracht worden....
De mate maarmee dat succesvol zal zijn, is afhankelijk van de eenheidszin.

In hoeverre die eenheid ook eenhapscrackers gaat creëren is afhankelijk van
de individuele verschillen binnen de diverse richtingen van bijvoorbeeld sectoren....
OOK is het afhankelijk van het zien van noodzaak om voor elkaar op te komen...

MINDER denken in "mijn"eigen straatje is daarbij cruciaal...
Juist het opnemen voor mensen die niet tot je eigen sector/branche,
behoren tot de nieuwe inzicht stroming...

Ik hoor vaak, ja ik werk in die sector... vecht voor mijn sector.... en de rest, tja die moeten ook maar voor hun sector zelf op komen....
Het probleem daarbij is dat het groepsdenken/ verkleinend werkt en dus aan kracht verliest
waardoor de EENHEID verloren gaat....

Velen hebben hun mond vol van SOCIAAL zijn....
echter in eigenstraatje denken is A-Sociaal!!!!!
Menselijk dat wel... maar is eenheid ondermijnend!

NOODZAAK om voor iedereen op te komen, ongeacht sexe, afkomst, geloof,
 ziek of gezond, arbeidsbeperkt of zwaar gehandicapt.
IEDEREEN TELT!
Daarom is EENHEID noodzakelijk!

DAT er heel veel verschillen zijn op heel veel cruciale punten is een feit.
Dat er heel veel werk nog gedaan moet worden om te komen tot een werkelijke eenheid
ook dat is een feit.
MAAR......
Zonder inzet en zonder wil om tot die inspanning te komen,
door te blijven wijzen op fouten in het verleden...
En op eigen eilandjes te blijven zitten
zal er NOOIT tot eenheid gekomen worden!

Het is van essentieel belang dat op ALLE lagen in de nieuw geschapen eenheid
de wil er zal zijn om de oude eilandjes structuren op de schop te nemen!
EN ja.... er is een overgangs situatie....
EN NEE... het kan NIET zo zijn dat de oude structuren de nieuwe gaan dwarsbomen....

EENHEID creëer je enkel en alleen door er ECHT voor te gaan...
Ongeacht je persoonlijke voorkeuren en omstandigheden....
uiteindelijk doel is dat IEDEREEN er beter van kan worden...
dus is gezamelijke STRIJD noodzaak en EENHEID daarmee ook!

De Drijging om uberhaubt een vakbond te verbieden is aantasten van het RECHT tot verenigen... dus dan kunnen ook alle sportverenigingen niet meer bestaan enz enz enz!
WORD wakker mensen!!!!!
EENHEID is het enige redmiddel!