31. jan, 2014

SW bedrijven? Detacheerders!

Nog 12 dagen te gaan tot 11-2

FNV heeft al vaak verdringing van werknemers aangehaald...
zie ook de FNV sites...

Het gaat nog veel verder...
Sw bedrijven  zijn zetbaas voor de UWV/Gemeenten en daarmee verdringen zij de  uitzendbureau's!
Het zetbaas systeem was volgens mij lang geleden verboden bij wet.
Maar wanneer Den Haag het oplegt is het opeens OK?

Door de constructie dat Gemeenten, UWV en SW bedrijven gezamelijk het Leer werk bedrijf starten is aanvoer van  versbloed verzekerd en maakt de situatie dus tot een zetbaas constructie!
Daarbij ontstaat er een verdringing situatie...
Het Leer werkbedrijf zal altijd onder de prijs van de reguliere uitzendorganisaties de mensen weg kunnen zetten!

Het is namelijk heel simpel...
de uitzend organisaties  moeten zich houden aan de wettelijke bepalingen voor het vrije bedrijf en betekend dat een werknemer  ALTIJD het minimum loon dient te verdienen...

De voormalige Sociale werkbedrijven... voormalig  want door de aanstormende participatiewet is de omvorming naar Leer werkbedrijf al in volle gang...
krijgen werklozen in de schoot geworpen!
Tegen een gemeentelijke vergoeding aan het Leer Werkbedrijf, worden werklozen  onderworpen aan een werkritme training...
zodra die periode (gemiddeld zal dat zo'n 3 maanden zijn) afgelopen is worden de werklozen weg gezet in het "normale"bedrijfsleven... tegen een bedrag die de gemeente voorheen als uitkering betaalde.
Hier kan een  normale detacheerder/ uitzender NIET tegen op!
Dus is het naast een koppelbaas constructie ook nog eens concurentie vervalsing....

IK hoor er verder niemand over maar IK ben blijkbaar GEK dat ik het zo zie!
Nederland word wakker!
Onder oud en nieuw nieuws haal ik al  de overeenkomsten aan tussen de situatie
van de DOKWERKER periode en de aanloop daar naartoe!
Ik snap dan ook TOTAAL NIET dat maar weinigen inzien hoe slecht het gaat met  het land!
De Politieke en Industriële ELITE Naait U waar u bij staat...

De SW, Wajongers en ZORG zijn wakker wie volgt?
De Ambtenaren misschien?
nu de beschermde status Ambtenaar ter discussie staat
( zie link op linken pagina Telegraaf) lijkt het mij dat die groep mensen ook wakker aan het worden is.

SCHAKEL BIJ en doe mee met de SW! op 11-2
gewoon omdat IEDEREEN TELT!