Charismatische leiderschap ontbreekt in socialistisch landschap

Hoewel aan alle systemen wel "iets"mankeert....
Ben ik Mao-ist....

Hoewel "de partij top" net zo kapitalistisch handelde als onze huidige elite....

...

Blind moet je niet zijn, voor wat fout was/is...

Echter waneer je ziet wat en waar iets fout zit, zal open gestaan moeten worden voor aanpassingen die ieder tengoede komt!

Zonder Charismatich leider...
Zonder leiderschap met visie
Zonder strijdlust
Zal NOOIT het doel bereikt worden!

Strijdbaar, verenigd in visie,
maakt Daadkracht én Bereikbaar!
Sociaal, maatschappelijk gedragen.
Maakt beleid de toekomst!

Kapitaal is niet de vijand....
Hoe je kapitaal verdeeld kan WEL leiden tot een vijand!

Wie durft te delen, zorgt voor een wereld zonder geweld en stelen!
Regeert de ANGST?
Dan duurt het onrecht het langst!
Dus Vecht voor het goede...
En STRIJD voor elkaar!
Zodat de elende bedaard!

is getekend
Cor van Stek!

Mijn reactie op onder bijgevoegde nieuwsbericht
Volgende Moskowicz uit ambt gezet...

Alle advocaten die te slim omgaan met verweer mogelijkheden, gaan uitgeschakeld worden?
DAN kan namelijk een totalitair Dictatuur opgelegt worden, waarbij de rechters de rechterhand van de wetgever zijn geworden ipv een corrigerende funtie hebbende!
Een rechter kan alleen een corrigerende functie hebben als een advocaat vindingrijk genoeg is om vraagtekens te plaatsen bij de aanklacht en of vordering waarover een zaak dient....
en JA de familie Moskowicz is daarin heer en meester geweest...
Het zoeken naar mogelijkheden om uit ambt te gooien
is daaraan ontleent (volgens mij)
Maar het schetst thevens beeld dat andere advokaten moeten gaan vrezen om als advocaat aan te kunnen blijven...
wie OM/Rechters durft tegen te spreken is staatsgevaarlijk?


http://www.nu.nl/binnenland/3972840/advocaat-david-moszkowicz-ambt-gezet.html

 Raad van Discipline, het tuchtcollege voor advocaten, heeft opnieuw een lid van de beroemde advocatenfamilie Moszkowicz geschrapt van het tableau. David Moszkowicz (61) mag niet langer als advocaat optreden.

 

Dat heeft advocaat Yasar Özdemir donderdag bevestigd.

Moszkowicz kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan, daar heeft hij dertig dagen de tijd voor. In dat geval kan hij voorlopig nog als advocaat blijven werken.

Eerder werd zijn broer Bram Moszkowicz al uit het ambt gezet. Een andere broer, Robert Moszkowicz, liet zich zelf schrappen van het tableau nadat hij in opspraak was geraakt.

Tegengesteld belang

De Raad van Discipline in Den Bosch oordeelde maandag over een klacht die was ingediend door nabestaanden van iemand die door een misdrijf om het leven was gekomen. De nabestaanden lieten zich bijstaan door David Moszkowicz. Later bleek dat hij ook de advocaat was van een van de verdachten in deze zaak.

De nabestaanden stelden daarop dat sprake was van tegengestelde belangen en dienden een klacht in bij de Orde van Advocaten. Die verklaarde de klacht deels gegrond en legde deze neer bij het tuchtcollege. Dat besloot maandag de zwaarste straf op te leggen en oordeelde dat Moszkowicz nooit meer als advocaat mag werken.

Geen commentaar

Een lid van de Raad van Discipline bevestigde woensdag dat er een advocaat geschrapt is van het tableau, maar wil de naam niet bekendmaken.

19 November, SW Doe MEE!

Laten we niet in betitelingen gaan vervallen voor jetteketed en de wethouders binnen het VNG!
Laten we iedereen oproepen om naar Den Haag te komen,
of Jetta wel of niet op tv maakt niet uit...
Tot op heden heeft Jetta nog geen 1x VNG op de vingers getikt...
en JA VNG schermt er mee bezuinigd te worden en GEEN onderscheid te maken in de nieuwe doelgroep v d Participatiewet...

DUS blijft ACTIE nodig, net zolang als VNG de SW niet ziet als werknemers die een goede CAO behoren te krijgen
Werknemers die van het VNG Onder leefminimum wat loon betreft kan en mag zakken,
want dan vraag je toch gewoon aanvullende uitkering aan?

DIE mentaliteit,
Structureel iedereen in een uitkering koste wat het kost drukken is wat VNG nu wil doen...
is feitelijk niets anders dan mee werken aan het landelijk beleid om voor 40 uur perweek maximaal 800 euro betaald te gaan krijgen!

1 persoons uitkering is namelijk tussen de 800 en de 950 euro...
Weet dat het gemiddelde loon voor 40 uur werken bij een "normale"werkgever ongeveer 16oo euro is!
En zie halvering van het loon!
DAAROM moet iedereen al wakker schrikken...
Dat daarnaast Gehandicapten niet meer kunnen instromen in een beschermde werkomgeving en feitelijk mogen creperen in een normale baan
is Reden 2 om Kwaad van te worden!

En Ja wij SW- ers ZIJN en BLIJVEN werknemers die STRIJDEN voor onze rechten!
19 november
Den Haag , Malieveld 12.00 strart
ZORG DAT JE ER BIJ BENT!
KOM OP
en DOE MEE!

Het Schandalige VNG gedrag MOET stoppen!

Het Schandalige VNG gedrag MOET stoppen!


NU.nl De Telegraaf RTL Nieuws NOS
Wordt het niet eens TIJD dat de kranten en Media massaal het SW schandaal gaan publiceren?
Een schandaal?
JA een SCHANDAAL!
Het is schandalig dat VNG ( Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Mevrouw Klijnsma... U weet wel die de participatiewet er door gedrukt heeft......
Totaal niets er aan doen dat de oude doelgroep van de sociale werkvoorziening (SW) of ook wel de Sociale werkplaats... hun rechten kwijt zijn dankzij de P-wet!
VNG vind het NIET nodig om een goede CAO af te sluiten...
en Mw. Klijnsma vind het niet aan haar om het VNG te dwingen om de oude rechten te waarborgen!
De SW is het ZAT!
MEER DAN ZAT!
Daarom heeft de SW zuid Limburg al een bezettingsactie gehouden in stadhuis Valkenburg
EN met Resultaat...
Wethouder roept VNG op om een eerlijk en GOEDE CAO af te sluiten...
Wij in de SW zijn daar niet gerust op...
Dus gaan wij DOOR!
Door met acties...
maar het gekke van de media is dat hierover nagenoeg NIETS tot helemaal NIETS gepubliceerd word....
het lijkt wel of de Media de SW medewerkers een stelletje klagers vind...om niets!

Om niets? omde dooie dood niet om niets!
Mensen met een medische beperking, die al JAREN beschermde werkplekken nodig hebben omdat zij anders achter de geraniums terecht waren gekomen....
Waarom?
Omdat werken in het vrije bedrijf voor de meesten binnen de SW NIET vol te houden is door de medische beperkingen...
Maar VNG en Mw. Klijnsma... vinden dit onzin en behandelen de SW'ers nu als 3e rangsburgers...
velen op een loontje van sociale uitkeringsniveau... (parttime werkend)
Die mensen WERKEN!
en ja wie werkt behoorde tot nog niet zo lang terug een degelijk en behoorlijk LOON te krijgen... maar dat woprd nu structureel ontzegt !
NOOIT meer 1 cent aan LOONSVERHOGING is het BOD wat VNG de Cao onderhandelaars heeft geboden!
NOOIT meer betekend op zeer korte termijn... 1-1-2015.... dat de uitkeringen WEL verhoogd gaan worden...
maar het LOON van de SWers NIET!
Ben IK en mijn collega's onterecht boos?
ZOU U niet KWAAD zijn als u uw toekomst voorspelling ARMOEDE zal zijn?
Daarom is het zo vreemd dat Media en vooral de landelijke kranten hier geen aandacht voor vragen!

Omdat er geen oog is voor de SW belangen,
DAAROM is op 19 NOVEMBER een LANDELIJKE SW STAKING met actie te Den Haag!
en ja het zou de media sieren om EINDELIJK eens WEL melding te maken!
Dit stuk schrijf ik op persoonlijke titel
maar MIJN boodschap is dat van VELEN binnen de SW!
WIJ ZIJN KWAAD en WILLEN:
 ACTIE ACTIE ACTIE!!!

ALARM FASE 1! SOS S O S SOS!!!!

ALARM FASE 1!!!!!
LEZEN en DELEN vooral naar alle medewerkers SW en Wajongers!
http://m.binnenlandsbestuur.nl/…/helft-sw-bedrijven-op-de-s…

Hameland is pas het begin van de totaal sloop als het aan de gemeenten en dus het VNG en Cedris ligt!...
medewerkers in de Socialewerkvoorziening zouden dit stuk eens goed moeten lezen...
want ook de SW bedrijven die nu positief staan financieel, kunnen met zo'n instelkling van gemeenten "zomaar "de nek omgedraaid worden!

Meer weergeven
Ongeveer de helft van de sociale werkvoorzieningen gaat organisatorisch op de schop als gevolg van de uitvoering van de Participatiewet door gemeenten. Het aantal reorganisaties loopt waarschijnlijk nog op, omdat in veel gemeenten nog gesproken wordt over strategische keuzes met betrekking tot de Pa…
m.binnenlandsbestuur.nl

Crisis moe? de Barikaden op!

het volgende stuk vond ik op Fb
en erg toepasselijk voor mijn visie.

Veel Europeanen zijn de crisis moe. De bezuinigingsmaatregelen, die hun regeringen nu al jaren voorschrijven, blijken niet te helpen. Het speculatiekapitaal zorgt er voor dat bedrijven nog steeds moeilijk aan geld komen. Investeren in bedrijven rendeert onvoldoende. De werkloosheid blijft hoog en de afbraak van de welvaartsstaat gaat in sneltreinvaart door.

Geldstromen trekken zich weinig aan van nationale grenzen. De kapitalistische globalisering wordt gekenmerkt door maximale vrijheid van het financierskapitaal. Nationale bedrijven zijn voor het (flits)kapitaal slechts financiële winstbronnen, zonder mogelijk maatschappelijk belang. Uiteraard vinden er talloze pogingen plaats om de nationale (bedrijfs-)belangen te verdedigen, maar dat is voor de meeste landen en bedrijven vechten tegen de bierkaai. Slechts het multinationale grootkapitaal houdt zich staande en groeit ook parasitair. De kleintjes leggen op den duur allemaal het loodje.

Het groeiende onbehagen over al deze zaken wordt versterkt doordat de Europese regeringen wel de weg weten naar de portemonnee van burgers, maar dat zij geen greep meer blijken te hebben op de (kapitalistische) crisis. Bij brede lagen van de bevolking is het besef doorgedrongen dat een kleine laag van de bevolking de crisis weet te gebruiken om superwinsten te maken die door de meerderheid van de werkende klasse moet worden opgebracht.

De bijeenkomsten van regeringsleiders in Brussel zijn bedoeld om oproer en onrust onder de bevolking te temperen en liever nog te voorkomen. In de westerse kapitalistische kernlanden moeten zo stabiel mogelijke sociale verbanden blijven bestaan. Aan onrust hebben speculanten en investeerders een broertje dood. Daardoor wordt in Europa, anders dan in het Midden-Oosten en elders in de niet-westerse wereld, nog gezorgd voor enige sociale stabiliteit.

De doorbraak van extreem-rechtse en anti-establishmentpartijen in veel Europese landen heeft de elite weliswaar enigszins uit haar evenwicht gebracht. Maar zolang de crisis nog kan worden 'verplaatst' naar elders in de wereld en zolang slimme (financiële) opzetjes de eigen bevolking nog rustig kunnen houden zal het systeem zich waarschijnlijk nog wel even kunnen handhaven. Prettig lachende bewindslieden in spijkerbroek en sportieve outfit op de hei moeten zorgen voor een sfeer van samen de problemen oplossen. Van samen komen we er wel uit. Even doorbijten, het kan niet anders, we moeten nu eenmaal allemaal een stapje terug doen. En passant wordt de verontwaardiging over het plaatsen van een hek van een half miljoen euro rond de Griekse vakantievilla van 'onze' koning weggewimpeld. Veiligheidsoverwegingen weet je wel. Je moet je speedboot van 7 à 8 ton toch ergens kunnen aanleggen?

Economen staan lijnrecht tegenover elkaar

Over de perspectieven op groei heerst fundamentele verdeeldheid onder economen. Zelfs de 'optimisten' schatten in dat de digitale economie, waar ze een positieve doorbraak van verwachten, de maatschappelijke tweedeling alleen maar zal vergroten. Het merendeel verwacht eerder een blijvende stagnatie van de groei. Terecht, de investeringen in de industrie en de koopkracht blijven achterlopen. Investeren in de reële economie wordt daardoor onmogelijk of niet rendabel. Winstmaken kan eigenlijk nog alleen door financiële speculatie. En dat gebeurt daarom dus ook.

Met de westerse economische kennis zal het niet lukken de huidige economische crisis te overwinnen. Het gaat immers om fundamentele tegenstellingen binnen het kapitalistische systeem. Het resultaat: het herstel van de bedrijvigheid in Europa - met name in de industrie - is al weer tanende, het economische klimaat blijft te zwak. De ondernemers sturen op kosten. Dat remt de banengroei in de eurozone fors af. De groei van het aantal banen is niet zodanig dat zowel de werkloosheid afneemt als het aanbod van werkzoekenden toeneemt. Steeds minder mensen wenden zich nog tot de arbeidsmarkt. De eurozone glijdt weg in een negatieve spiraal van prijsdalingen en economische malaise.

Feestjes in hemdsmouwen op de hei dienen daarom een ander doel. Zorgen dat de regeringscoalitie zo goed mogelijk de ellende doorkomt met het oog op de komende provinciale statenverkiezingen die immers ook een nieuwe Eerste Kamer moeten opleveren. De 'successen' van het kabinetsoptreden met betrekking tot de vliegramp boven Oekraïne probeert de politiek zoveel mogelijk te verzilveren. Dus allemaal lachen en prettig samen zijn. Daar houdt de gemiddelde kiezer immers van. Rust, redelijkheid en veel schone schijn. Het is steeds meer alleen de toon die de muziek maakt.

Dat duurt tot de groeiende werkloosheid, de verlaging van inkomen en uitkering een niet te nemen politieke drempel zullen vormen. Een kwestie van tijd dus, want oplossingen zijn er niet voor deze structurele crisis. De oplossingen worden nu al "in de haarvaten van de groei" gezocht op advies van voormalig voorzitter van de SER, Wiebe Draijer. Kleiner kan bijna niet, maar het spoort wel met de gemiddelde groei van maar 0,2 procent gedurende de afgelopen vier kwartalen. Zes jaar na het begin van de crisis en nog is het herstel bloedeloos.

Intussen worden er uiteraard wel steeds noodverbanden aangelegd, zoals nu weer de pogingen om meer (flexibele, tijdelijke, gesubsidieerde) banen te scheppen door lagere loonkosten. Over de bekostiging daarvan wordt nog hevig gediscusieerd. Wie het moet gaan betalen is de vraag. Zomin mogelijk door de rijken uiteraard. Dus geen winstbelastingen en andere nare maatregelen. De gepensioneerden, de werkers in de (thuis)zorg, de ambtenaren en de uitkeringsafhankelijken moeten er zoveel mogelijk voor opdraaien. Breek het voorzieningenniveau nog maar verder stap voor stap af, maar langzaamaan, is de boodschap.

Zolang de bevolking nog denkt dat het allemaal wel goed komt, zolang er sprake blijft van onbegrip over de werkelijke economische wetmatigheden, zullen er geen snelle, omvangrijke en daarmee doeltreffende acties worden gevoerd. De onlust komt voorlopig nog tot uiting in min of meer spontane, gemakkelijk organiseerbare groepsuitingen, zoals in de Haagse Schilderswijk, die eerder meer tegenstellingen oproepen dan eenheid van actie en doel. Er is (nog) geen sprake van 'Ferguson'. In de VS zijn de tegenstellingen al jaren veel groter dan in Nederland. Maar Ferguson, Missouri is dichterbij dan menigeen denkt. Het najagen van beperkte groepsdoelen leidt in ons land vooralsnog tot meer versnippering die dankbaar wordt misbruikt door de leidende elite.

Er zal de komende periode vooral moeten worden gewerkt aan politieke bewustwording en georganiseerde doelgerichte actie, gericht op versterking van de eenheid en vermeerdering van het inzicht in de werkelijke veroorzakers van de crisis. Voor het laatste moet worden gewerkt aan het vormen van een collectief van progressieve wetenschappers, activisten en maatschappelijk betrokken personen. De vakbeweging is daarbij onontbeerlijk.

Het is de hoogste tijd voor een aanvalsplan.

Sadet Karabulut is optimist?

Als Klijnsma nu ook nog haar sterfhuisplannen voor de sociale werkplaatsen en werken zonder loon schrapt, dan wordt het nog wat.

Ik hoop het dat de participatiewet inhoudelijk nog zo veranderd kan worden....
24 juni 2014 behandeling in eerste kamer....
komen de huidigeplannen er door, zal er geen verbeterpunt meer toegepast worden!
 kijk naar de studiebeurs... veelprotest maar toch een lening ipv die beurs doorgevoerd...
dit kabinet doet met alle heulende partijen gezamelijk, de grootst mogelijke inspanning om alle sociale regels af te breken
Zodra er protest komt  lijkt het alsof dat zooitje denkt... dan moeten we de plannen nog maar wat harder maken!
#schande maar ja SP en Sadet voorop doen tenminste nog pogingen om dat aso zooitje een halt toe te roepen...
een poging want als je minderheid hebt zal je het helaas altijd afleggen tegen de massa.

DAAROM ook steeds mijn roep om MASSAAL protesten te laten horen....
het is tijd voor geen woorden maar daden!
ipv allen roepen ook daadwerkelijk massaal de straat op, dan hebben we als burgers nog een kans...
verbolgen reageren en verder niets doen leverd niets, maar dan ook helemaal NIETS op!

stop bezuiniging zorg

Prominenten roepen op: stop bezuiniging zorg

AMSTERDAM - Een groep prominenten heeft dinsdag middels een advertentie een oproep gedaan aan het kabinet om af te zien van grote bezuinigingen in de zorg. Ook wordt gevraagd om de behandeling van de twee grote zorgwetten in ieder geval een jaar uit te stellen.
 
Jan Marijnissen Foto: ANP
 

Onder anderen Sonja Barend, Britta Böhler, Wijnand Duyvendak, Arnold Heertje, Jan Marijnissen, Freek de Jonge, Jan Pronk, Maarten 't Hart en Ebru Umar hebben de oproep in de Volkskrant ondertekend.
„Het kabinet van PvdA en VVD wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom is er voor veel ouderen die zorg nodig hebben geen plek meer in een verzorgingshuis: 800 verzorgingshuizen worden met sluiting bedreigd. Maar tegelijkertijd wordt er door het kabinet óók flink bezuinigd op de thuiszorg, huishoudelijke verzorging en de dagbesteding en begeleiding. Dit kan niet. Je kunt niet de verzorgingshuizen sluiten, terwijl ook in de thuiszorg wordt gesneden.”
De verklaring is een initiatief van Abvakabo FNV.

Cao-overleg massaal opgeschort door crisis

Cao-overleg massaal opgeschort door crisis

Wouter van Bergen

AMSTERDAM, dinsdag - Meer dan de helft van alle circa 900 cao’s in Nederland is de afgelopen tijd verlopen zonder dat er een nieuwe voor in de plaats is gekomen. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN.
 
Foto: Robert Hoetink
 

In januari, februari en maart werden „slechts” 38 cao's afgesloten. Een aantal van 100 zou volgens de organisatie „normaal” zijn geweest voor de eerste drie maanden van het jaar. De looneis van 3 procent van de FNV blijkt telkens weer het struikelblok, aldus een woordvoerder.
„De vakbonden willen als het ware een voorschot op iets dat er nog niet is”, zegt hij. „Sterke en concurrerende bedrijven zijn nodig om de economie weer op gang te brengen. Daarna volgt pas een toename van de werkgelegenheid en een loonsverhoging. Iets moet eerst verdiend worden, voor het verdeeld kan worden.”
Nederland telt volgens AWVN in totaal circa 900 cao's. Daaronder vallen 5,4 miljoen werknemers. Per 1 april zijn 518 cao's, goed voor 2,8 miljoen werknemers, verlopen. Onder meer voor de grote overheidscao's gemeenten en rijk (beide meer dan 100.000 werknemers) is nog geen nieuwe overeenkomst getekend. De onderhandelingen over die cao's worden extra bemoeilijkt doordat de vakbonden inzetten op loonsverhoging, terwijl het kabinet juist wil bezuinigen, aldus AWVN.
Bij 125 cao's verliep de einddatum al voor 2013.

Veel Onrust en Armoede toename

Algemeen genomen, is Nederland vervallen tot één der staten die
mensen kleineren die NIET tot de elite behoren!
De elite(lees pluche zitters) bepalen opgrond van één malige verkiezingsbeloften
gekozen te zijn en uit hoofde van dat, het recht denken te hebben om iedereen en alles aan de kant te zetten en af te danken!

De Huidige politieke drijfveren, zijn gebaseerd op ouderwets On-democratisch denken!
Men zegt Democratisch te zijn.. echter door te volharden in een achterhaalde verkiezingsuitslag worden gedoog coalities degrond uit gepompt waardoor de pluche zitters elkaar structureel dekken.
Een politieke orgie tot gevolg hebbende EN de politieke kleuring van al die partijen te niet doende!
De tijd van onderdrukking is wederom terug gekeerd daardoor.
Door hard werken, vernuftigd nieuwe markten te creëren EN het met elkaar de schouders onder het werk zetten heeft de Nederlander door de eeuwen heen zich onderscheiden van de rest van de wereld.

De huidige politiek ziet zogenaamd enkel en alleen de zogenaamde voordelen van globalisering... eenheidsworst der wereld economie.
Door Nederland zijn rijkdom, welvaart EN kennis te grabbel te laten gooien aan de wereld economie, maakt de huidige politiek van de hard werkenden in ons land
een groep mensen die hun kapitaal(hoe weinig ook) te grabbel gegooit zien worden!

Door het te grabbel gooien van ONZE kapitaal markt, ONZE belasting gelden die naar OA EU/buitenland hulp enz verdwijnt EN ons als onderbetaalden te werk gesteld laten worden doordat de rest van de EU minder verdient en wij ONS aan moeten passen om niet buiten schot te blijven binnen de globaliseringspolitiek van deze totaal de weg kwijt zijnde politieke junkies, Is het zo gek niet dat heel veel mensen onrustig worden van het toekomst beeld wat DEZE politieke elite ons voor spiegelt!

ONS geld gaat de grens over en WIJ zien er in verhouding weinig tot NIETS van terug!
Ja een rotonde aangelegd met EU subsidie
Een kantoorgebouw bebouwd met EU subsidie, maar ARMOEDE subsidie krijgt NL NIET, want Min.Pres. houd vol in NL is geen ARMOEDE!

Wanneer de dagelijkse lasten TOE nemen.... waneer de inkomens AF nemen....
maakt per saldo een persoon schulden!
Schulden hebben is OOK armoede!
Schulden die NIET meer terug te betalen zijn maakt dat `men` Failliet is!
En naast persoonlijke schulden is de STAATSschuld  een EXtra reden voor de pluche zitters om de persoonlijke lasten van iedere burger  op te schroeven zodat IEDEREEN in de bedel staf vervalt!

Werken tegen een uitkering is nagenoeg het zelfde als werken onder communistische omstandigheden!
DE PARTIJ bepaalt en het VOLK heeft zijn-haar BEK te houden!
Sociaal zijn is het sleutel woord (zogenaamd)
Men bedoelt dat het Sociaal is om als volk SAMEN in de armoede te zitten!
Het is Sociaal van het volk om werkgevers te dienen als een stel slaven!
Het is Sociaal om ons zuur verdiende pensioen weg te geven aan mensen buiten NL
die het"minder"hebben dan wij!
Het is Sociaal om klakkeloos toe te staan dat de gemiddelde NLer GEEN geld meer heeft om zijn recht via rechtbanken te kunnen afdwingen, gewoon omdat de rechtbank kosten niet te betalen is voor de gemiddelde NLer!

NIET DUS!           HET IS A-SOCIAAL!

Werkgevers ZONDER werknemers zijn ZZPers die het werk niet aan kunnen!
Overheden die mensen tegen een uitkering laten werken zijn SLAVEN handelaren!
maar WEL een grote BEK hebben over alles en iedereen waar ze geen of weinig grip op hebben!
De mensen die een UITKERING (in welke vorm dan ook) hebben of een laag betaalde baan
hebben volgens de VN-rechten van de mens "RECHT op bescherming tegen uitbuiting"
GEEN ÉÉN partij in het huidige partijen stelsel bestrijd het onrecht wat grote groepen mensen wordt aan gedaan!

Sociaal is een LEEFBAAR Nederland waarbij Rechten van ALLE burgers worden na geleefd!
EN niet alleen die van de pluche zitters.
Pluche zitters die weigeren om  GRAAIERS, fraude plegers op hogerplan EN mismanagement aan te pakken.
Zorg fraude (kunst matig medicijn kosten opdrijvende systemen en/of zorg Bedden die onbetaalbaar worden dooreen boekhoud systeem waar alleen  management rijker en wijzer van worden!
Zo ook Bankiers enz enz!

Sociaal? Mehoela!
ARMOEDE en ONRUST ZAAIERS ZIJN HET!

Rechtsongelijkheid aanpakken!

Nu politiek gezien de participatiewet practisch een feit is
even dit:
De oude situatie voor de arbeidsbeperkten is bijna het zelfde als
het oude melaatsen huis en het oude jaren 60 verzorgingshuis...
aandekant geschoven en er niets toe doende.
Buiten gesloten en afgedankt in de hoek gezet...

Daarom kan ik me wel vinden in het verplichten van de samenleving om iedereen mee te laten tellen.
Echter dan WEL op basis van goede gestoelde en onderbouwde rechtspositie van de minder ontwikkelde werknemers met een beperking...
dat kan alleen door Alles uit de kast te halen en Medische verklaringen, psygiatrie verklaringen, psygologische inzichten te koppelen en daarmee tot een vaststaande omschrijving te komen  WAT aangepast werk dient te zijn, in essentie van het aangeboden werk ten overgesteld aan de beperkerkte werknemer EN de daarmee samenhangende werk omstandigheden gestoeld aan de ARBO richtlijnen  en ergonomisch werken.

Het probleem in de praktijk is dat Directies binnen de SW en het denkwezen van alles er buiten gestaafd is op inzichten van40 jaar en langer terug.
Overheden die WEIGEREN om duidelijk aan te geven van wat nou precies passend werk is en inhoud ten aanzien van toepasbaarheid in de praktijk.

Dus word het TIJD, HOOGSTE tijd, om Alle medische kennis zowel over lichamelijke als geestelijke beperkingen te bundelen en hierop een ARBO gerelateerde ergonomische werk aanpak geïntergreerd aan een RECHT op aangepast werk.

de huidige doelstellingen worden in oubollig denkend nederland wel gehaald....
aangepast werk staat voor dom en niet inspirerend werk... haalt SW ruim!
Daarnaast zegt die zelfde gedachte: aangepast werk is ook mogelijkheden bieden om in werktempo flexibel te kunnen handelen zodat er niet constand hard gewerkt hoeft te worden.... en dat haalt huidige sw ook ruim.
HET is echter NIET aangepast werken in de zin van passend bij de persoon EN passend bij de beperkingen van die persoon, daarnaast sluit het NIET aan op de geestelijke ontwikkeling van meeste SW/wajong/wia -ers.

Ook binnen de vakbonden is het momenteel (nog) niet een algemeen grootgoed om hier op in te spelen door middel van onderbouwde medische inzichten en daarmee werkgevers te dwingen zich aan te passen aan de arbeidsbehoeften van nu!
DE wil om vanuit de vakbonden hier op in te springen is er wel, echter zo is mijn huidige inzicht, is er blijkbaar te weinig om desnoods via een rechter een ALGEMEEN BINDEND RECHT OP AANGEPASTWERK afgebakend AAN DE BEHOEFTEN DIE DE BEPERKING MET ZICH MEE BRENGT af te dwingen!

wie ideëen heeft, hoe de Medische kennis aan
ARBO ergonomische oplossingen te koppelen EN Hoe dit in een sluitend opgezet RECHT te kunnen formuleren, wil ik bij deze vragen om contact op te nemen met mij.
Via de mogelijkheden hier op de site
of via CorvanStek@hotmail.com

alle hulp is welkom EN hoogtijd dat werkgevers rekening gaan houden met de beperkingen die het mens zijn met zich mee brengt!

Middenklassen Morren OOK!

Buma: kabinet laat middenklasse in de steek

DEN HAAG - Het kabinet laat de middenklasse onvoorstelbaar in de steek. De rek is er voor gewone mensen uit. Het is niet de vraag of maar welke druppel de emmer doet overlopen. Dat stelt CDA-leider Sybrand Buma dinsdag in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.
 
Foto: Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam
 

Buma reageert op econoom Sylvester Eijffinger, die in dezelfde krant al waarschuwde voor een muiterij van de middengroepen. Volgens Eijffinger betalen gewone mensen met een gemiddeld inkomen de hoogste prijs voor de crisis: hun baan is onzeker, de lasten stijgen en de voorzieningen waarop ze aanspraak kunnen maken, nemen af.
CDA-leider Buma ziet dat als een serieuze waarschuwing, maar wel een die het kabinet niet wil horen. VVD en PvdA leggen de rekening bewust bij deze groepen neer, stelt hij. „Om de begroting te sluiten, kozen de onderhandelaars voor een onwaarschijnlijk pakket lastenverhogingen. De auto, het huis en het werken werden hoger belast en de gratis schoolboeken geschrapt. Ook de accijnzen op brandstof, alcohol en frisdrank gingen omhoog. Wie zorg nodig heeft, betaalt meer eigen bijdrage en ondertussen werden door de crisis ook de pensioenen gekort.”
Buma wil dat het roer om gaat door in elk geval de belastingen te verlagen. Ook wil hij dat er voor elke werknemer een persoonlijk scholingsfonds komt waarin werknemer en werkgever belastingvrij kunnen investeren. Voor mensen in de bijstand die zich inzetten voor de samenleving wil hij een spaarregeling voor scholing. „Om de neerwaartse spiraal te doorbreken zijn rigoureuze stappen nodig. De politiek moet erkennen dat de huidige verdeling van financiële en maatschappelijke lasten onevenredig op de schouders van de middenklasse drukt”, aldus Buma.

Landelijke actiedag sociale werkvoorziening

10. feb, 2014

Behandeling Participatiewet EN mogelijk val Plasterk

Morgen 11-2 staat al geruimetijd de SW ACTIE geplant om de SW te behouden voor medisch geïndiceerden! De tweedekamer heeft daarnaast ook nog de struikel zaak van Plasterk morgen in behandeling.
Dat is TWEE vliegen in eén klap!
Dus mensen een EXTRA reden om morgen OOK naar DenHaag te komen!
Start 12.00 op 't Plein ...
Omdat iedereen telt, (behalve het zooitje wat de afbraak wil doorzetten)
TEGEN AFBRAAK en voor de VAL van het kabinet!
Hoofdpijn dossier? PRIMA uitstel/ afstel/ einde voor afbraak is het doel!

5. feb, 2014

Abvakabo: "socialewerkvoorziening niet schrappen"

ZOETERMEER -

Duizenden werknemers in de sociale werkvoorziening leggen dinsdag het werk neer en gaan actievoeren in Den Haag. Organisator Abvakabo FNV verwacht zeker 3000 deelnemers aan de staking, zei een woordvoerster woensdag.

De vakbond is bang dat de sociale werkvoorziening 'op slot gaat', door de aanpassing van de Participatiewet die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) eerder deze week overeenkwam met de coalitiefracties en D66, ChristenUnie en SGP. De wet beoogt mensen in de sociale werkvoorziening zo veel mogelijk over te hevelen naar reguliere werkgevers.

Maar zolang die reguliere werkplekken er nog niet zijn, moet er niet worden geschrapt in de sociale werkvoorziening, aldus de bond. „Laten werkgevers eerst die banen maar creëren.”

De Abvakabo voorziet een aantal problemen door de nieuwe Participatiewet. De instroom van nieuwe mensen in de sociale werkvoorziening wordt bemoeilijkt. Ook kunnen mensen die uit de sociale werkplaats in een reguliere baan terecht zijn gekomen, straks niet meer terug in de sociale werkvoorziening als ze hun baan kwijtraken. Verder dreigen de cao-lonen in de sociale werkvoorziening te worden bevroren.

In Nederland werken zo'n 100.000 mensen op een sociale werkplaats.

5. feb, 2014

Stop de afschaffing van het ambtenarenrecht

Stop de afschaffing van het ambtenarenrecht
Img_2813

De Tweede Kamer wil, zonder overleg met de vakbonden, het ambtenarenrecht afschaffen. Dit mag niet gebeuren, want de politiek kan niet zomaar gaan morrelen aan de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren om hun begroting rond te krijgen.

PETITIE
Wij

werknemers van de Rijksoverheid en de decentrale overheden
constateren

Dat de politiek zich onwettelijk bemoeit met de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren om een situatie te creëren waarin ambtenaren gemakkelijk ontslagen kunnen worden.
en verzoeken

De Tweede Kamer mag hier niet eenzijdig over beslissen en moet een open en reëel overleg starten met de vakbonden voor ambtenaren.

Ik,

wonende te

onderteken de petitie Stop de afschaffing van het ambtenarenrecht.

mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie.

e-mailadres

We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

te vinden op :
petities.nl

6. feb, 2014

Abvakabo @nieuws

11-2 ACTIE OOK voor mensen BUITEN de SW

24-1-2014
Allereerst wil ik aanhalen dat het CNV bijschakeld aan de FNV STAKING en ACTIE in DenHAAG!

Daarnaast zijn er heelveel mensen die getroffen worden door de gevolgen van de #Participatiewet en decentralisatie van overheidsdiensten...

De WMO en PGB word als gevolg daarvan niet of nauwelijks meer bereikbaar!
Gehandicapten, Chronischzieken, minder valieden, mensen in de Dagopvang EN de SW
zijn de klos!
De clausule in de plannen, werken op lokatie cq naar het "vrije bedrijf" om daar  onder contract te gaan werken is een UTOPIE!

Een Arbeidsbeperte zal NOOIT het werktempo aan kunnen van het vrije bedrijf...
Daarnaast is er een  medische indicatie die de grondslag is om een  beschermde werkplek te krijgen, te hebben en te houden!
Werken op lokatie (WOL) blijkt in veel gevallen niet te werken...
Alleen mensen die GEEN lichamelijke beperking hebben en wel simpel werk kunnen zullen het WOL aan kunnen.
Detacheren is ook zoiets!
Geld het zelfde voor!
Ik ben het EENS met de stelling dat niet  alle nu onder de SW bepalingen vallende medewerkers, in de SW op hun plek zitten.
Echter het gaat te ver om te stellen dat Wajongers, daarom maar geen recht zouden hebben op een beschermde werkplek...
Het gaat OOK te ver om te stellen dat arbeidsbeperten die veelal door letterlijk zich kapot gewerkt te hebben, wel in het "normale bedrijfsleven zouden kunnen werken!
Het gaat VEEL TE VER om de deur dicht te gooien voor mensen die een beschermde baan NODIG hebben!
En wat komt er voor terug? Werken met behoud van uitkering!
DAT IS ARBEIDSVERDRINGING!
Daarnaast zijn veel tweeverdieners de klos...
door arbeidsverdringing krijgen al velen ontslag in hun vaste dienstbetrekking.
Hiervoor terug nemen die werkgevers mensen met een uitkering aan!

Veel tweeverdieners zitten met een koophuis gebaseerd op 2 volle lonen met een hypotheek die hoger is dan de huidige marktwaarde van die woningen!
Dit betekend ARMOEDE troef!

OOK Die mensen hebben reden genoeg om Bij te schakelen in de strijd van SW en Wajong!
DAAROM zijn ook ALLE getroffenen door de participatiewet en decentralisatie plannen,
Meer dan WELKOM in DenHAAG!
De POLITIEKE ELITE MOET ONS BURGERS HOREN!
Omdat SLECHTE plannen geen, GEEN
doorgang mag krijgen!
Omdat de PLANNEN GEEN WET MOGEN WORDEN!
Daarom moet NL Wakker worden en 11-2 OOK in Denhaag staan.

Zie ook de gerelateerde stukken  op deze pagina....

 

 

 

FNV ACTIE !! 11Februari !!! Participatiewet? Stop afbraak!

Deze mail kwam vandaag bij mij binnen. (15-1-2014)
Daarom gelijk maar ook hier geplaatst.

Geacht (kader)Lid

Waarschijnlijk beslist de Tweede Kamer half februari over het wetsvoorstel Participatiewet. Vlak daarvoor, op dinsdag 11 februari 2014, gaan we actievoeren op het Plein in Den Haag. Het is het ultieme moment om onze bezwaren tegen de wet en de bezuinigingen te laten zien en horen. Vanzelfsprekend verwachten we ook leden uit jouw bedrijf. Daarom ontvang jij deze oproep, help mee onze manifestatie een groot succes te maken!

Dinsdag 11 februari 2014 wordt een officiële stakingsdag. Er zal dus per bedrijf een aanzegging moeten worden gedaan en vakbondsleden kunnen aanspraak maken op een dagvergoeding uit de stakingskas (een goede reden voor niet-leden om alsnog lid te worden). Uiteraard zorgen wij voor gratis busvervoer.

Met vriendelijke groeten,
Paul Lempens Bestuurder sociale werkvoorziening Abvakabo FNV


UIteraard geld die ACTIEdag ook voor alle andere sectoren die getroffen worden door de participatiewet/ plannen.

Geen lid en wel mee?
Niet leden welkom, maar zij moeten dan natuurlijk verlof opnemen of looninhouding riskeren.

Word FNV lid voor 3 feb. dan ben je OOK beschermd tegen pesterijen van werkgevers EN heb je ook recht op vergoeding uit stakingkas.
En de site is
Er komt een nieuwe ACTIE-site
zodra bekend  word deze ook hier op de site geplaatst.

Geef je op Bij kaderleden binnen het bedrijf waar je werkt.
Of via: 
www.abvakabo.nl/actiesw
Voor Lelystad en Dronten kan men ook bij mij terecht.
gewoon even mail naar: CorvanStek@Hotmail.com
onderwerp: Participatie Actie 11 februari 2014


De overige geïntereseerden zoals eerder vermeld, via kaderleden in de bedrijven
en/ of via afdeling kantoren

Protest betekend NIET rotzooi trappen!
laten we er een Mooie ACTIE dag van maken!

Met vriendelijke groet Cor van Stek

zie ook gerelateerde stukken op deze pagina

FNV ACTIE DenHaag 11-2

Aanvullend  aan het gisteren geplaatste bericht (16-1-2014)
Het volgende:
Ik vermelde; "UIteraard geld die ACTIEdag ook voor alle andere sectoren die getroffen worden door de participatiewet/ plannen."

Op Twitter werd ik aangesproken door een Wajonger...
FNV komt niet op voor de Wajongers zei hij...

Ten EERSTE zijn het de leden die  de vakbond maken...
Dus ook wat belangrijk is  binnen de bond om zich druk om te maken.
Ten TWEEDE , wanneer ik neer zet ALLE sectoren....
geld dat  dus ook voor wajong, wia, wao,wwb, enz enz...
Ik ga er vanuit dat Niet iedere Wajonger werkloos is....
Ook ga ik er niet vanuit dat iedere Wajonger dan wel in de SW zal werken...

IEDEREEN TELT... is niet zomaar een kreet!

Het is aanmatigend om te stellen dat iemand minder zou zijn dan een ander puur omdat hij of zij een aangeboren afwijking, gebrek en /of chronische aandoening heeft.
Laat staan dat er een hele grote groep mensen is die door jaren lang Hard en ZWAAR werk
arbeidsbeperkt is geworden.

De één is niet minder dan de ander!
De politiek heeft jaren terug de samenleving in hokjes verdeeld.
De samenleving deed hier gewillig aan mee!
Gehandicapten, ouderen en anders afwijkenden van het "Normaal" werden tot voor kort met de nek aan gekeken.

IK heb echter NOOIT onderscheid gemaakt in aanzien van de persoon an sich.
Ik onderschijd TWEE soorten mensen...
SOCIAAL en Á-sociaal.
FNV heeft in verleden ongetwijfeld veel mensen gevoel gegeven hun in de steek gelaten te hebben.
Bepaalde personen uit het FNV verleden hebben sommigen gevoel van verraad gegeven...
Daarnaast kan er hier en daar het gevoel zijn ontstaan dat de vakbonden niet het onderste uit de kan wilden halen toen het WEL kon.

Voor mij geld dat het NU  niet TOEN is...
Dat er andere mensen zitten en een andere structuur is binnen de vakbonden en dat er NU
een situatie is die er ruim 40 jaar niet was!
Een REDEN om te vechten...
Toen het goed ging waren er enkel keuzes tussen goed en nog beter...
NU het slecht gaat en er een kabinet zit die steeds meer "SLOOPT"en opgebouwde rechten "Afpikt" Zullen  WIJ bevolking van Nederland, Zullen WIJ ons bewust moeten worden dat ALS we niets doen, ons armoede rest!

De groeiende woede maakt (is mijn ervaring) de vakbonden bewuster dan OOIT... DAT er iets moet gebeuren.
DAT de sloop van Nederland moet stoppen.
Dat de minder bedeelden onder ons, MEER verdienen dan ze krijgen.

Mede doordat de vakbonden die signalen hebben onderkent zijn er steeds meer sectoren die WEL zijn opgestaan voor HUN belangen en CAO's.
En JA er moet op heel veel vlakken, heel veel gebeuren om recht te buigen wat krom is gemaakt.
De ZORG Staat is als het aan de politiek ligt voltooid verleden tijd!!!!
De gehandicapten dagopvang, Het speciaal onderwijs,  De Sociale werkvoorziening,
de uitkeringen (ook wajong/wia/wao/ww enz enz)de thuis zorg, de algehele zorg, De ouderen moet van het kabinet verdwijnen en/of met heel veel MINDER toe gaan doen.
Dit onder de noemer van participeren!

Letterlijke vertaling van het woord: "SAMEN DOEN"
wordt uitgelegt door het kabinet als:
U moet meer doen, wij als STAAT en POLITIEK gaan MINDER doen.

Persoonlijke slechte omstandigheden maakt voor dit kabinet NIETS UIT!
dat door de Participatiewet velen in armoede vervallen kan kabinet niets schelen!
Dat door die zelfde wet on-willige werklozen over één kam geschoren worden met :
- wel willenden die geen baan kunnen vinden...
- Wajongers die NIET er om gevraagt hebben om een lijf te hebben waardoor ze mindervalide zijn!
- Sw-ers die NIET gevraagt hebben om arbeidbeperkt te zijn
- Zieken die aan hun lot overgelaten worden of ZEER veel uit eigen buidel dienen te moeten betalen
- werklozen die ONZINNIG werk moeten gaan doen tegen vergoeding van de uitkering.
Een uitkering die wat het kabinet betreft nog wel verder omlaag kan ook...
want gemeenten kunnen 3x oprij de uitkering bestraffen met  iedere keer 70% van de uitkering.
HET IS EEN SCHANDE!
IK weet dat het FNV dit OOK een SCHANDE vind!

Mede daardoor is het plan op gevat om op 11 februari 2014 in DenHaag een ACTIEDAG
te houden! De SW SECTOR heeft daar een STAKING(mogelijkheid) aan gekoppeld om zoveel mogelijk mensen die benadeeld worden door de participatiewet de kans te geven om  ER BIJ te zijn.

IEDEREEN leden en NIET-leden die het SCHANDE vind dat ONZE maatschappij  naar de donder geholpen word KOM NAAR DenHAAG 11 Februari!
OOK ambtenaren die NIET eens zijn met de bepalingen van dit kabinet...
Ook iedereen die TEGEN arbeidverdringing is!
LATEN WE het kabinet HOREN EN ZIEN hoe BOOS en WOEDEND we zijn
MIJN KREET IS: IEDEREEN TELT
geld dat ook voor U?
Kom dan OOK!

zie ook gerelateerde stukken op deze pagina

ingezonden Brief die de kranten Negeren

Geachte dames en heren, redacties..

Bijgaand treft u een persbericht uitgegeven door het FNV.
Zij vragen hiermee aandacht van de verantwoordelijke bestuurders voor de wensen van werknemers in de sociale werkvoorziening voor het nieuwe jaar.

 
PERSBERICHT:

De werknemers in de sociale werkvoorziening (SW) maken zich grote zorgen over de toekomst van de sector.
Na 2014 komen er geen nieuwe mensen meer bij in de SW;
nieuwkomers vallen straks onder de participatiewet
Hierdoor worden SW-bedrijven steeds kleiner, waardoor de mogelijkheid om daar terug te keren als het werk bij de ‘reguliere’ werkgever stopt steeds kleiner wordt.
De druk om buiten het SW-bedrijf te gaan werken wordt verder opgevoerd, terwijl door de crisis echte banen niet voor het opscheppen liggen. Daarbovenop komen nog eens de bezuinigingen op de begeleiding en het ontbreken van ruimte voor koopkrachtverbetering


Bij gemeente Zeewolde en Lelystad, zijn op Dinsdag 07-01-2014,  medewerkers van Concern voor Werk
op nieuwjaarsreceptie geweest.
Waarbij in Zeewolde door mevrouw S. Muus
de tekst van het persbericht aan wethouder  H. de Vries heeft aangeboden
Hierbij heeft mevrouw Muus aangehaald  dat De gemeente Zeewolde geen eigen Sociale werkvoorziening heeft
Echter dat er Mensen wonend binnen de gemeente en in naburige gemeenten werken binnen de SW...
Waarbij de wethouder is opgeroepen om ook vanuit gemeente Zeewolde op te komen voor behoud van beschermde banen...


Wethouder de Vries heeft de tekst in ontvangst genomen en zei veel begrip te hebben voor de onrust en zorgen binnen de SW omtrend de op stapel staande veranderingen die in de beoogde "participatiewet"/ plannen staan.


IN Lelystad heeft de Heer C. van Stek een grote wenskaart overhandigd aan wethouder W.de Jager.
en gaf de wethouder mee "de hele problematiek behoef ik te benoemen denk ik..de zorgen voor beschermd werk
zijn groot en daarom bied ik u deze wenskaart met de wensen van alle collega's in de SW u aan."

Wethouder de Jager beaamde het probleem en gaf mee.. ook in de werkkamer in Den Haag nog deze week hierover volop in gesprek te gaan...
waarop van Stek nog even aanhaalde dat 13 januari in de 2e kamer inspraak middag SW/ participatiewet gedupeerden gehouden wordt.

In hun nieuwjaarskaart wensen de werknemers dat in 2014:

  • SW-ers niet thuis komen te zitten door de bezuinigingen
  • het SW-bedrijf een vangnet blijft met voldoende goed werk voor als er geen werk 'buiten' is
  • er perspectief blijft op een normale loonontwikkeling
  • er niet verder wordt bezuinigd op de begeleiders
  • er een reactie komt van de wethouder om met hen in gesprek te gaan

    Zie ook gerelateerde stukken op deze pagina

VNG neemt besluit over decentralisatie zorg

vr 17 jan 2014, 07:15

VNG neemt besluit over decentralisatie zorg

DEN HAAG - Hoe moet het verder met het overhevelen van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt daar vrijdag een definitief besluit over.
 

Woensdag bleek dat een meerderheid van de Nederlandse gemeenten niet verantwoordelijk wil worden voor het leveren van zorg en begeleiding van de inwoners, zoals dat nu is vastgelegd in de plannen van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Het bestuur van de VNG besluit vrijdag of het meegaat in de mening van de leden.

Oneens

Van de ruim driehonderd gemeenten die reageerden op een ledenraadpleging van de VNG, stemde 67 procent niet in met de plannen van Van Rijn. Vorige maand had de VNG de leden nog geadviseerd om in te stemmen.
In het wetsvoorstel van de staatssecretaris, dat dinsdag bij de Tweede Kamer is ingediend, staat dat gemeenten vanaf 2015 taken moeten uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Dinsdag kwam Van Rijn ook nog eens met 3,9 miljard euro extra voor de gemeenten om de zorgtaken uit te voeren, maar desondanks vinden de gemeenten dat er nog te veel onduidelijkheid is over deze wet.


do 16 jan 2014, 17:00

'Gemeente heeft sterke troeven bij zorgtaken'

DEN HAAG - De zorg is duur en dreigt de komende jaren alleen maar duurder te worden. Dat gemeenten veel zorgtaken over gaan nemen, zorgt voor meer efficiëntie. Maar op het gebied van signalering en preventie van problemen bij met name kwetsbare mensen met psychosociale stoornissen moeten „zeker nog wat puntjes op de i komen”. Dat schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in een advies aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.
 
Foto: ANP
 

De Raad geeft geen mening over het huidige wetsvoorstel over de decentralisatie van langdurige zorg naar gemeenten. „Het is de taak van de RVZ om het ministerie advies te geven over hoe deze plannen het beste uitgevoerd kunnen worden”, zegt senior adviseur Flip van Sloten. „Maar wij zien wel dat gemeenten sterke troeven in handen hebben om deze taken over te nemen. De zorg staat dichter bij de mensen en verschillende taken kunnen gecombineerd worden, wat het overzichtelijker maakt.”

Samenwerken

Zo staat in het advies van de RVZ dat de eerstelijnszorg, dus huisartsen en wijkverpleegkundigen, moeten samenwerken met ondersteunende medewerkers van de gemeente. Een extreem voorbeeld is volgens Van Sloten de vrouw die tien jaar dood in haar huis in Rotterdam lag. „Er is een huisarts geweest die haar jaren niet heeft gezien, meteropnemers hebben jarenlang geen standen opgenomen en zo zijn er wel meer instanties langs geweest. Als iemand deze gegevens aan elkaar had gekoppeld, had het wellicht geen tien jaar geduurd voor deze vrouw gevonden werd.”

Over schutting

De RVZ adviseert de staatssecretaris om ieder jaar bij alle gemeenten te monitoren of het overnemen van de zorgtaken goed verloopt. „Het is belangrijk om de taken niet zo maar over de schutting te gooien, maar de zaak heel goed te monitoren en volgen.” Ook zou er volgens de Raad onderzoek moeten komen naar de ethische kanten van het al dan niet verplicht maken van vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Twee derde van de Nederlandse gemeenten liet woensdag weten niet achter het wetsvoorstel te staan, in ieder geval niet op de manier zoals dat nu van hen verwacht wordt. Dat bleek uit de ledenraadpleging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), vrijdag neemt het bestuur van de VNG een definitief besluit over eventuele vervolgstappen en of het meegaat in de mening van de leden.


Belangrijke stap: rechtszaak tegen verhoging AOW-leeftijd

 
Vonnis verwacht op 26 februari
Donderdag 16 januari is een belangrijke stap gezet in de rechtszaak over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en het AOW-gat dat hiervan het gevolg is. Onder grote publieke belangstelling gaf de AFMP de rechters volop munitie om de verhoging af te schieten. Een vonnis wordt verwacht op 26 februari. UIteraard zullen wij u ook dan per nieuwsbrief (en via de website) op de hoogte houden. Lees meer »»

Participatiewet deel 8

Afgelopen dagen is plenair de participatiewet (weer) behandeld.
waarbij Sadet Karabulut (SP) samen met mevrouw Voortman (GroenLinks)
veelvuldig en  inhoudelijk het belang van rechten behoud voor wajongers en Sociale werkvoorziening aanhaalden.
Op ingediende plan aanpassingen kregen de twee dames  wisselend bijval van de andere aanwezigen...

Mevrouw Karabulut begon de 18e het debat waarin zij het volgende zei:
Behandeling Participatiewet, dag 1 Participatiewet

Karabulut (SP): Voorzitter. De wet waarover wij vandaag spreken, kent een lange geschiedenis. De geestelijk vader van deze wet is het kabinet-Rutte I. De moeder die dit kindje baart, is het kabinet-Rutte II. Onder Rutte I waren daarvoor twee bewindspersonen van VVD-huize verantwoordelijk. Nu zitten er twee bewindspersonen van PvdA-huize op Sociale Zaken. Het moet mij van het hart dat ik nog steeds niet gewend ben aan deze nieuwe situatie. Ik mis de strijd. Ik mis de gezamenlijke strijd met Lodewijk Asscher, met Jetta Klijnsma, met Diederik en met Hans Spekman die wij tegen deze plannen voerden.

In mei 2011 op een manifestatie over jonggehandicapten sprak Lodewijk Asscher de volgende woorden. "Werken naar vermogen? Dat klinkt prachtig, maar waar het op neerkomt, is dat de gemeente straks al die

 

mensen aan het werk moet helpen die een krasje hebben, die een handicap hebben, die niet gewoon aan een baan komen, die het mogen doen met 1 miljard minder. Dat vind ik niet acceptabel."

 

Wrang is dat nu onder verantwoordelijkheid van deze minister meer dan 1 miljard structureel op de jonggehandicapten wordt bezuinigd. De huidige partijleider van de Partij van de Arbeid sprak in maart 2012 op het Malieveld. Ik weet het antwoord wel, zei hij. "Zullen wij het antwoord met z'n allen geven, zodat ze het in het Catshuis horen? Draaien wij deze bezuinigingen terug? Ja, natuurlijk doen wij dat, natuurlijk ik ga voor jullie strijden. Die wet gaat van tafel en het kabinet gaat weg en in ieder geval gaan we zorgen dat jullie je werk houden. Ik sprak hier op dit veld John, Menno, Karin en al die anderen die hun kansen pakten, die nu werken en die nu loon hebben, die hun respect terugverdienen in de sociale werkvoorziening of in de detachering die daarbij hoort. En Mark, jij pakt hun kansen af en dat maakt mij razend."

 

Het is wrang voor al die mensen die uit deze uitspraken en deze strijdbare taal van Diederik Samsom hoop putten en misschien wel hun stem uit volle overtuiging aan Diederik Samsom gaven en aan de huidige staatssecretaris Jetta Klijnsma, terwijl deze partij nu voor de wet van Rutte I stemt met een bezuiniging van 650 miljoen euro structureel op de sociale werkvoorziening; de bezuiniging die men zou terugdraaien.

 

En dan 17 augustus 2012. Kamerlid Klijnsma: "De Krom verdiept zich gewoon niet in de mensen in de bijstand anders zou hij hun niet zo wegzetten. Verdorie." Een andere tweet: "Heel plezierig werkbezoek gehad bij Delta Zutphen over sociale werkvoorziening in Zutphen. Het is zo belangrijk dat we beschutte arbeid beschermen. Het kabinet-Rutte heeft daar veel kapot gemaakt. Op 12 september kunnen wij daar verandering in brengen. Sterker en socialer."

 

"Verdorie", dat waren de woorden van Kamerlid Klijnsma. Maar nu? De Kroms ultrastrenge bijstandswet wordt vanaf 2015 ook van toepassing op arbeidsgehandicapten. Verdorie. De staatssecretaris heeft haar voorganger De Krom overtroffen met ultrarechtse plannen voor arbeidsgehandicapten. Een sociaal sterfhuis voor de sociale werkplaatsen. Vanaf 2015 komt er niemand meer in plus de korting van 650 miljoen; geen cao in de toekomst, geen pensioen.

 

Ik verzoek via u, voorzitter, de staatssecretaris aan ons uit te leggen hoe dit kan. Hoe kan het dat de staatssecretaris de plannen die zij zo heeft bestreden, heeft omarmd? De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, die natuurlijk medeverantwoordelijk is, sprak afgelopen weekend nog heel mooie woorden. Hij had het over dromen en wensen voor goed, eerlijk en meer werk. Ik moet echter constateren dat hij voor de arbeidsgehandicapten en werklozen tot op heden, minder, slechter en oneerlijk werk organiseert. Ik hoor hierop graag een reactie, want ik begrijp het niet. Ik begrijp niet dat dit je wensen en dromen zijn, je aan de knoppen zit en je vervolgens het tegenovergestelde doet. Ik denk dat ik niet de enige ben die het niet begrijpt.

 

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, op welke wijze wij met onze werklozen willen omgaan, met of zonder beperking, maar vooral met de mensen met een arbeidsbeperking. Willen wij inderdaad die inclusieve samenleving met gelijke kansen op werk en inkomen? Willen wij de hoge werkloosheid, de grote achterstanden van deze groep, inlopen door hen een fatsoenlijke baan met een fatsoenlijk salaris te geven? Als wij dat willen, hebben wij daar als samenleving dan wat voor over en maakt de politiek dan de daarbij horende keuzes?

 

Op het punt van wat wij er als samenleving voor over hebben, stel ik de volgende vraag. Waarom maakt het kabinet, en deze staatssecretaris, de keuze om in een tijd van massawerkloosheid bestaande banen te schrappen? Iedere dag komen er honderden werklozen bij. Vorig jaar zijn 100.000 banen verdwenen, we hebben bijna 700.000 werklozen, maar de regering komt aan met mooie beloftes over banen in 2026. Tegelijkertijd worden op langere termijn 70.000 banen in de sociale werkvoorziening geschrapt, terwijl er 1,4 miljoen arbeidsgehandicapten zijn, waarvan ruim 700.000 werkzoekend en uitkeringsafhankelijk. De arbeidsparticipatie van deze groep is treurig genoeg alleen maar gedaald in de afgelopen jaren, naar 37% tussen 2009 en 2011. Bijna twee derde van de groep is dus werkzoekend.

 

Ik vraag de staatssecretaris of de sociale werkvoorziening het probleem is. Of is die juist een oplossing voor de mensen die op dit moment via de sociale werkvoorziening een fatsoenlijk inkomen hebben en bescherming hebben via CAO, ook van hun pensioen? Ik vraag de staatssecretaris verder of de jonggehandicaptenuitkering een probleem is. Of is het probleem dat wij hier met zijn allen moeten aanpakken dat er geen, onvoldoende en niet-passend werk is? Ik vraag de staatssecretaris of je inclusie, een gelijke positie van mensen met een arbeidsbeperking, zoals ook is neergelegd in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, bereikt door hen armer en werkloos te maken, via sociale uitsluiting. Is het niet beter om dat juist niet te doen, en al helemaal niet in tijden van crisis? Wat hebben wij over voor de mensen die nu in Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg werken via die sociale werkvoorziening, omdat dat hun werk is, omdat dat brood op de plank brengt en een bezigheid oplevert? Wat gaat er gebeuren als deze plannen doorgaan en heel veel mensen gewoon zonder werk komen te zitten? Is dat de manier waarop deze staatssecretaris de mensen verder het moeras in wil duwen?

 

Ik weet wel wat wij over zouden moeten hebben voor mensen. Het zijn de doemdenkers en de bangmakers die zeggen dat dit soort voorzieningen onbetaalbaar zijn en juist in tijden van crisis en onzekerheid het probleem zijn. Sociale werkvoorziening, inkomensvangnet, gelijke positie en instrumenten voor mensen zijn juist oplossingen in deze onzekere tijden. De uitgaven voor honderdduizend echte, eerlijke, betaalde banen via de sociale werkvoorziening bestrijken niet eens 1% van onze rijksbegroting. Zouden we dat er niet voor kunnen of niet voor willen betalen? Niet als het aan de coalitie- en gedoogpartners ligt, wel als het aan ons ligt en ik denk ook aan heel veel mensen in het land. Kan de staatssecretaris mij uitleggen waarom wij wel het vijfvoudige aan filesubsidie uitgeven, maar niet 1% over hebben voor onze arbeidsgehandicapten?

Of neem de uitgaven voor de jonggehandicapten. Die bestrijken 1,1% van de rijksbegroting. Het is dus onzin dat die voorziening onbetaalbaar zou zijn. Het is een politieke keuze. Pak, in plaats daarvan, fraude aan! Haal het geld waar het zit! Daar kun je ook miljarden vandaan halen. Het zou terecht zijn als daar geld vandaan werd gehaald.

Ik doe een laatste suggestie. Een miljonairstaks? Er is één groep die het heel goed heeft gedaan gedurende de crisisjaren, en dat is de groep van de rijken. De rijken zijn rijker geworden. Als we nu eens 1% belasting zouden heffen op het vermogen van de rijken, dan zouden we deze bezuinigingen helemaal niet hoeven doorvoeren. Dan zouden we kunnen doorgaan met het ontwikkelen van een visie op de vraag hoe we inderdaad die inclusieve samenleving kunnen ontwikkelen, waarin mensen met een beperking en mensen zonder een beperking een gelijke positie en gelijke kansen op arbeid hebben.

Ik moet echter helaas constateren dat sinds het kabinet-Rutte I en tot op de dag van vandaag de geesten en de onderbuik rijp worden gemaakt voor de stelling dat dit allemaal onbetaalbaar zou zijn. De huidige staatssecretaris treedt daarbij als aannemer van de sloopplannen op. De sloophamer wordt ingezet. Waarom zet zij de sloophamer in terwijl zij weet dat er velen zijn die een dak boven het hoofd zoeken? Dan moet je volgens mij bouwen.

Ik zei al dat dit wetsvoorstel een lange geschiedenis kent. Wij hebben gisteren nog een zevende nota van wijziging ontvangen. Ik loop inmiddels al aardig wat jaren mee in de Kamer. Het moet mij van het hart dat ik nog nooit zo veel politiek getrouwtrek over de ruggen van groepen heb meegemaakt. Er is rondom dit wetsvoorstel en deze maatregelen voortdurend gesproken over wel keuring, geen keuring, misschien herkeuring, over wel sterfhuis, niet sterfhuis, misschien een sterfhuis, over wel een korting van de inkomens, geen korting enzovoorts. Wij spreken hierbij over mensen! Het gaat hierbij niet over dingen die je zomaar heen en weer kunt schuiven.

Ik roep de staatssecretaris op om het lef te hebben om te luisteren naar de jonggehandicapten, hun ouders en hun begeleiders. Ik roep haar op om het lef te hebben om te luisteren naar de onderwijzers in het speciaal onderwijs. Ik roep haar op om het lef te hebben, de professionals aan het woord te laten, om het lef te hebben, de mensen van de sociale werkvoorziening te horen.

Hoezeer toon, inhoud en het pr-praatje voor de verkoop van deze plannen ook verschillen van de plannen van het kabinet-Rutte I, de kern is overeind gebleven. Dat moet ik helaas constateren. Er wordt voor 2 miljard bezuinigd over de ruggen van arbeidsgehandicapten, over de ruggen van de meest gemotiveerde, maar ook de meest gedesillusioneerde groep arbeidskrachten, namelijk de mensen met een beperking.

Dat er niet heel veel verschillen zijn tussen de plannen van het kabinet-Rutte I en de huidige plannen, bevestigt ook de Raad van State. Natuurlijk, er hangt een soort verplichting boven de hoofden van werkgevers om alternatieve banen te creëren. De Raad van State merkt daarover echter op dat het wetsvoorstel daarvoor nog niet ingaat. Het gaat daarbij om "misschien" en om "als, dan". Het wetsvoorstel is niet eens opgenomen in het voorstel dat wij nu bespreken. Natuurlijk, voor een deel wordt het instrument van loondispensatie vervangen door loonkostensubsidie. Daarmee ben ik blij. Echter, de huidige staatssecretaris overtreft voormalig staatssecretaris De Krom — ja, zelfs dat is mogelijk — die tenminste nog tegen gemeenten zei dat er 30.000 beschutte werkplekken via de sociale werkvoorziening moesten blijven. Dat laat de huidige staatssecretaris los.

Wij praten hierover natuurlijk al jaren. Hoewel deze wet nog niet eens is ingevoerd, zijn er natuurlijk al gemeenten die hierop vooruitlopen. Voordat ik inhoudelijk nader stilsta bij wat punten, wil ik het verhaal vertellen van Alie Mooij. Zij kon haar geluk niet op toen zij zes jaar geleden een baan kreeg bij het Noord-Hollands SW-bedrijf Baanstede. Nu dreigt de 61-jarige Zaandamse bij een gewone werkgever aan de slag te moeten. Zij weet niet of dat kan en zij is bang voor haar toekomst. Het is een en al onzekerheid bij de SW-bedrijf Baanstede. Het werk van Mooij en veel van haar collega's is pas verhuisd van Zaandam naar Purmerend. "Ik kon zelfstandig mijn werk doen en nu ben ik afhankelijk van vervoer met busjes. Collega's hebben daar veel spanning van. Wat gaat er nog meer veranderen? Tijdelijke contracten van collega's worden niet meer verlengd. Ik ben boos op de directie van Baanstede. Ik ben bang dat ze het hele bedrijf te gronde richten. Ik heb gewerkt in het bedrijfsleven en ik kan die werkdruk niet aan. Ik was zo blij dat ik bij Baanstede kon werken."

Vorig jaar werd besloten dat een groot deel van de beschutte werkplekken binnen Baanstede zou verdwijnen. Van de 300 beschutte werkplekken zouden er nog 80 overblijven. Dit leidde — ik ben hiervan getuige geweest — tot veel onrust en onzekerheid onder de mensen in de sociale werkplaatsen. Ook de werkbegeleiders zagen het niet zitten. "Er is geen werkgever die op ons staat te wachten.

bezuiniging op mensen die je makkelijk kunt trappen omdat ze toch al op de grond liggen. Elke dag word ik geconfronteerd met mensen van wie het contract niet verlengd wordt. Alleen de politiek kan er iets aan doen." Toch zette ze deze plannen voor Baanstede door. Baanstede zou, zo was het idee, onder leiding van een privaat detacheringsbedrijf worden omgevormd tot een detacherings- en begeleidingswerkbedrijf; gewoon een ander stickertje erop plakken.

Maar zover kwam het niet. Enkele weken geleden ging dit bedrijf dat hét alternatief zou moeten worden, doodleuk failliet. Dit betekent geen herziening van of einde aan dit soort plannen. Het betekent wel dat de onzekerheid nog groter is geworden. Hoe het verder moet, weet immers nog niemand. De mannen en vrouwen van Baanstede verkeren dus in grote onzekerheid. Die onzekerheid over de toekomst stoort Alie: "Sinds ik bij Baanstede werk, heb ik weer een beetje hoop. Willen jullie dat nou echt in één klap wegnemen?" Haar werkbegeleider bevestigt het verhaal: "Wij worden keer op keer neergezet als mensen die bang zijn voor verandering, maar dat is het niet. We zijn bang voor veranderingen die worden doorgevoerd zonder dat duidelijk is waar ze toe leiden."

Wat is het doel van deze wet? Het doorvoeren van een aantal veranderingen die zouden moeten leiden tot meer duidelijkheid. Er zou één regeling komen voor mensen in de bijstand, de WSW en de Wajong. Deze mensen zouden hierdoor meer kansen moeten hebben op de arbeidsmarkt. Verder zouden de gemeenten in staat worden gesteld om de uitvoering te verbeteren. Is er eenheid en duidelijkheid gekomen dankzij die ene regeling? Ik moet constateren dat er geen sprake is van één regeling. Er bestaan nog steeds meerdere regelingen naast elkaar. Hoe kan er dan sprake zijn van beter functioneren dankzij één regeling? Ik weet het niet. De hele uitvoering, iets wat in een werkkamer met allerlei organisaties en clubs wordt besproken, komt pas veel later aan de orde. Ik moet de staatssecretaris maar geloven dat het goed komt.

Vorige week nog hebben wij een onderdeel van deze wet veranderd, namelijk de bijstandswet. Die is aangescherpt waardoor werklozen nu als een soort halve criminelen worden behandeld. Hoe kun je dan nog spreken van één regeling? Erkent de staatssecretaris dat het idee van duidelijkheid en overzichtelijkheid dankzij het hebben van één regeling, is mislukt?

Er is nog een andere reden waarom ik betwijfel of de doelen wel gehaald gaan worden en of het echt wat oplevert. Er is namelijk niet gekeken naar de bestaande regelingen: wat werkt goed en wat niet? Er is wel spreadsheetmanagement beleden — daar is men heel goed in — in de vorm van een bijeengeraapte bezuiniging. Het was spannend, want misschien was er geen meerderheid in de Eerste Kamer. Uiteindelijk zijn er weer wat gedogers opgestaan die hun zegen hebben gegeven. In 2010 is de Wajongwet ingevoerd. Een evaluatie van deze wet hebben wij nog niet gehad. Onder Rutte I is de bijstandswet aangescherpt, maar een evaluatie is er nog niet geweest. Over de sociale werkvoorziening bestaan veel ideeën om meer naar buiten te treden. De branche is daar ook mee bezig, maar daar wordt niet naar gekeken. De staatssecretaris haalt de stekker eruit.

Dat brengt mij op mijn volgende vraag: welke visie heeft de staatssecretaris eigenlijk? Je kunt wel zeggen dat je een inclusieve arbeidsmarkt wilt, dat je één regeling wilt en dat je een betere regeling wilt, maar als die regeling bij elkaar is geschraapt zonder te kijken naar wat goed werkt en wat niet, zonder te toetsen of ze daadwerkelijk meer kansen oplevert en zonder te toetsen op belangrijke verdragen zoals het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, en als je alleen de bezuiniging vooropstelt, dan is er dus geen visie. De visie is dat er bezuinigd moet worden en dat de rekening van de crisis - die bedraagt 2 miljard, of 3 miljard als je daarbij het verlagen van het sociale minimum rekent — over de ruggen van de mensen met een arbeidsbeperking moet worden opgehoest. Kan de staatssecretaris mij uitleggen in hoeverre deze bezuiniging wordt ingeboekt door uitstroom naar echte banen, dus zonder uitkeringsafhankelijkheid en zonder subsidie aan werkgevers, waarbij sprake is van passend werk voor die 1,5 miljoen mensen — of laten we er 700.000 nemen — die afhankelijk zijn van een uitkering? Kan de staatssecretaris mij ook vertellen op welke wijze deze plannen bijdragen aan het terugdringen van werkloosheid en het terugdringen van armoede en schulden onder mensen met een arbeidsbeperking?

Dit brengt mij op het onderdeel "banen". Ik ben oprecht blij dat er afspraken met de werkgevers zijn gemaakt over extra banen. Ik geloof niet helemaal dat die er vanzelf gaan komen. Ik zei het al: we verliezen alleen maar banen met de banenversnipperaar van het kabinet-Rutte II. Dat creëert alleen maar werklozen. Ik vind 2026 nog heel ver weg. Het idee dat er afspraken over banen zijn gemaakt staat mij echter aan. Het zijn geen extra banen, omdat tegelijkertijd heel veel bestaande banen via de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Er zouden bijvoorbeeld al dit jaar 5.000 extra banen worden gerealiseerd. We zitten nu al een aantal maanden in 2014. In hoeverre zijn deze afspraken nu waargemaakt? Het moeten ook fatsoenlijke banen zijn. Ook mensen met een arbeidsbeperking moeten ten minste het wettelijk minimumloon verdienen als zij naar vermogen werken. Zij moeten ook gewoon aansluiten bij het cao-functieloon. Het moet dus niet ten koste gaan van hun inkomen. Het moet ook niet het verdelen van bestaande schaarse banen zijn. Klopt het dat er voor die 125.00 banen geen enkele garantie is, dat er geen enkele verplichting is en dat slechts een heel klein deel van de mensen met een arbeidsbeperking nu in aanmerking zou komen voor die banen? Ik heb het dan nog niet over de 20.000 mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening, de 60.000 mensen met een jonggehandicaptenuitkering die nog geen baan hebben, al dan niet begeleid, en de hoger opgeleide en andere mensen die er nog niet helemaal in meegeteld zijn. Ik krijg hierop graag een reactie van de staatssecretaris. Dat is toch volstrekt onvoldoende in het licht van de doelstelling die de staatssecretaris de komende jaren heeft, zo die banen al gerealiseerd zouden kunnen worden? Dat constateert overigens ook de Raad van State.

Ik kom op de loonwaarde. Om in aanmerking te komen voor banen, moet van mensen met een arbeidsbeperking bekeken worden welke loonwaarde zij hebben: wat kan iemand verdienen van het wettelijk minimumloon en wat is de beperking? Maar wie bepaalt dat? En welk loon hoort er dan bij? Ik krijg de indruk dat hier alleen maar eigen straatjes worden schoongeveegd. Wie bepaalt bij gemeenten die loonwaarde? Wie bepaalt wat mensen kunnen? Zijn dat professionals? Is het de verzekeringsarts in combinatie met een arbeidsdeskundige? Waarom wil de staatssecretaris dat deze groep mensen, die dan in aanmerking zou komen voor deze zogenaamd afgesproken garantiebanen, slechts 100% van het wettelijk minimumloon mag verdienen? Waarom gaat de staatssecretaris, met alle partijen die deze plannen van het kabinet steunen, zover dat ze zegt: als sociale partners dat niet doen, dan ga ik een loonmaatregel opleggen en dan mag een werkgever besluiten dat die jonggehandicapte die hij voor zich heeft, maar 100% van het wettelijk minimumloon mag verdienen? Hoezo gelijke kansen? Dit is toch pure discriminatie?

De staatssecretaris deed het voorkomen alsof de sociale partners hiermee hebben ingestemd. Wij hebben hierover zojuist een brief ontvangen. Ik kan dat niet uit die brief opmaken. Volgens mij is die overeenstemming er ook niet, hoewel de staatssecretaris dus wel een wet naar de Kamer heeft gezonden. Klopt mijn constatering dat die overeenstemming er nog niet is en dat de werkgevers en werknemers hierover in overleg zijn? Dit soort zaken zou zeker niet op deze manier door de staatssecretaris doorgedrukt moeten worden, want dat is wel heel nieuw in onze arbeidsverhoudingen. Ik kan mij echt niet voorstellen dat de vakbeweging hiermee instemt.

Ik kom nu bij de jonggehandicapten. De toename van het aantal werkende Wajongers zette in 2012 niet door conform de algemene trend. Nog geen 25% van alle jonggehandicapten werkt. Het aantal jonggehandicapten dat bij reguliere werkgevers werkt, daalde. Het aantal dat werkt via de SW is gelijk gebleven. Er zijn heel veel inspanningen nodig om jonggehandicapten aan het werk te krijgen en te houden.

Wij moeten ons even realiseren over wie wij het hebben. Dit zijn heel gemotiveerde werknemers, alleen is er ook passend werk en dus structurele ondersteuning nodig. Dat blijkt ook wel, want jaarlijks stroomt nog geen 0,5% van de jonggehandicapten uit de uitkering naar een zelfstandige baan. Nog geen 0,5%! Dat is niet omdat zij niet willen, maar omdat zij niet worden aangenomen door werkgevers aangezien de ondersteuning ontoereikend is of omdat werkgevers simpelweg andere keuzes maken en die banen er op dit moment ook helemaal niet zijn. Voor de beeldvorming vermeld ik ook even dat 72% van de in totaal 240.000 jonggehandicapten die eind 2012 bij een reguliere werkgever werkten, minder verdiende dan het wettelijk minimumloon. Die mensen zijn dus niet in staat om zelf het wettelijk minimumloon te verdienen.

Nu is er een akkoord gesloten. De staatssecretaris wilde eerst een grote groep van de bestaande jonggehandicapten overhevelen naar of zacht dumpen in de bijstand. Daarvan is nu afgezien. Ik heb nog een aantal vragen over de groep die nu een uitkering voor jonggehandicapten ontvangt. Kan de staatssecretaris garanderen dat deze jonggehandicapten altijd een recht blijven behouden op de jonggehandicaptenuitkering, of zij nu wel of niet kunnen werken en of zij volgens de nieuwe normen wel of geen arbeidscapaciteit zullen hebben? Als dat zo is, wat is dan nog het doel van een massale herkeuring? Wat wil de staatssecretaris daarmee bereiken? Als het doel is om jonggehandicapten aan het werk te helpen, zeg ik: hallo, dat hadden wij allang moeten doen! Daarvoor heb je geen herkeuring nodig. Of willen die mensen niet? Dat is niet het geval en dat heb ik de staatssecretaris ook nooit horen zeggen. Waarom is er dan een massale herkeuring? Daarmee ontstaat er namelijk een immense onrust in de groep. Kan de staatssecretaris uitsluiten dat mensen die nu onder de Wajong vallen, met de introductie van de nieuwe Wajong in 2015 of na het verlagen van een uitkering van een bepaalde groep, in de bijstand belanden? Kan de staatssecretaris dit uitsluiten? Waarom is een korting op het inkomen van jonggehandicapten eigenlijk nodig? Waarom moet de uitkering, wanneer dat uit de herkeuring blijkt, verlaagd — gekort — worden met 5%? Op welke wijze draagt dit in godsnaam bij tot het aan het werk krijgen van mensen? Ik weet alleen dat dit leidt tot verarming.

Ik wil in dit verband een brief voorlezen van een ouder die zich daar terecht heel veel zorgen over maakt. De aanleiding was de nettoverlaging van de uitkering die zij dit jaar al kregen.

"Tot voor enkele jaren had onze dochter nog een inkomen van ongeveer €16.000 per jaar. Zij werkte toen nog bij een supermarkt. Bij deze werkgever heeft zij vijftien jaar gewerkt. Helaas door de houding van het management en collega's is zij daar weggepest, omdat zij nu eenmaal anders was dan de normale werknemer. Al met al heeft dat tot ontslag geleid. Ondanks re-integratie is het niet gelukt om weer aan het werk te komen en ondanks de forse achteruitgang in inkomen, lukt het nog om het hoofd boven water te houden. Met de maatregelen die nu op haar afkomen zoals de afschaffing van de Wtcg, minder huursubsidie, minder jonggehandicaptenuitkering en dergelijke, is er nog geld om te eten, maar niet voor kleding en andere aanschaf. Ook de verhoging van btw en dat soort zaken hakken er flink in. Wij als ouders beseffen dat er nog altijd schrijnender gevallen zijn, toch maken wij ons grote zorgen over wat de toekomst haar zal brengen. Zij heeft een laag IQ en is beïnvloedbaar. Op dit ogenblik heeft zij nog begeleiding via de AWBZ, maar ook die staat op de helling. Wij hopen van harte dat u en uw partij invloed kunnen uitoefenen op dit onrechtvaardige beleid. Ten overvloede: zij werkt vier dagen vrijwillig in bejaardentehuizen en dat is haar manier om een steentje bij te dragen. Bij deze alvast hartelijk bedankt."

Waarom moeten jonggehandicapten die naar vermogen werken, straks worden gekort op hun uitkering? Waarom verdient niet iedereen die naar vermogen werkt met een jonggehandicaptenuitkering, standaard het wettelijk minimumloon en wordt niet aangesloten bij de cao functieloon? Iedereen die niet aan 30 uur werk per week komt, en volgens mij zijn dat er veel, komt niet aan het wettelijk minimumloon. Is de staatssecretaris bereid dit ook te regelen voor deze groep?

Nu is er een studieregeling voor jonggehandicapten. Waarom verdwijnt die regeling? Studie en onderwijs zijn juist kansen en die kansen krijgen deze mensen niet als de studieregeling verdwijnt. Ik verwijs naar de medische urenbeperking. Er zijn mensen die wel het wettelijk minimum uurloon kunnen verdienen, maar slechts een beperkt aantal uren kunnen werken. Zij komen dus nooit aan het wettelijk minimumloon of het cao functieloon. Is de staatssecretaris bereid om het inkomen van deze groep ook aan te vullen tot in ieder geval de vigerende cao?

Het belangrijkste is natuurlijk de toekomst: wat gebeurt er met de arbeidsbeperkten in de toekomst? Wat gebeurt er nu met een jongere die onder de jonggehandicaptenuitkering zou vallen? Wat gebeurt er in 2015 met de 17-jarige jongen die blind is vanaf zijn geboorte? Wat gebeurt er vanaf 2015 met de 45-jarige die een ongeval krijgt en gehandicapt raakt? Wat gebeurt er met de 27-jarige man die studeert en slechtziend wordt door een genetische afwijking? Deze groepen vallen nu nog onder de rechten en bescherming van jonggehandicapten, maar straks niet meer.

Dit is de grootste sloop die ik mij kan voorstellen. Hoe gaan wij in de toekomst om met licht verstandelijk gehandicapte jongeren? Daarvoor is niets beschikbaar, behalve de bijstand, maar ook daarop kunnen zij geen recht doen gelden, want inmiddels is de kostendelersnorm ingevoerd. Zij vallen vanaf 2015 onder "Klijnsma's strafwet", de strafwetten van de bijstand. Zijn de beperkingen dan opeens verdwenen, of krijgt iedereen vleugels van de staatssecretaris? Zo is het natuurlijk niet. Welke politieke keuze wordt er gemaakt voor het wel of niet behouden van de status van arbeidsgehandicapte? Is de staatssecretaris met mij van mening dat er in de toekomst ook een regeling voor arbeidsgehandicapten moet blijven bestaan?

U zult begrijpen dat ik hier een heel aantal voorstellen zal doen op dit punt, want ik ben inderdaad blij dat de bestaande groep niet in de bijstand zal belanden. Maar ik vraag net als de staatssecretaris aan de partijen: als wij zeggen dat dit niet goed is, dat mensen met een arbeidsbeperking ondersteuning en begeleiding verdienen en niet het strafregime dat de bijstand is, waarom regelen wij dit dan niet voor onze toekomst? Wij waren hier toch bezig een regeling te maken die goed is voor iedereen en voor onze jeugd?

Ik heb al een aantal vragen gesteld hoe in de toekomst via gemeenten wordt bepaald wie welke loonwaarde heeft. In het verlengde van mijn vorige punt, wordt op dit moment via het UWV door professionals, een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, bepaald of iemand een structurele functionele beperking heeft, wat de loonwaarde is, wat iemand kan en welk type ondersteuning iemand nodig heeft.

Hoe gaat dat in de toekomst bij gemeenten? Is de staatssecretaris het met mij eens dat in ieder geval die infrastructuur, die professionals, in de toekomst ook zouden moeten worden ingezet om te waarborgen dat onze jongeren goed worden opgevangen en niet tussen wal en schip vallen? Er zijn immers ongeveer 10.000 mensen per jaar die straks nergens meer terecht kunnen en die moeten aankloppen bij de gemeente.

Dan heb ik ook nog een amendement dat rechten regelt, want daar schort het nogal eens aan in dit soort nieuwe regelingen: recht op een jobcoach, recht op een stage coach, die de begeleiding en de overgang van school naar werk kan regelen, met een inspanningsverplichting voor gemeenten om dit ook te regelen, en de doventolkvoorziening die wij nu goed hebben geregeld voor een overzichtelijke groep mensen. Laten we die alsjeblieft niet versnipperen via 405 gemeenten. Daarop wil ik ook graag een reactie van de staatssecretaris.

Dat brengt mij op de sociale werkvoorziening. Neemt de staatssecretaris nu de woorden terug die zij uitsprak in de Volkskrant, dat zij inderdaad een sterfhuis had verzonnen voor onze sociale werkvoorziening? Geen sociale werkvoorziening maar een sociaal sterfhuis. Als de staatssecretaris die woorden terugneemt, wil zij dan rectificatie eisen? Als zij rectificatie eist, wil zij dan de bezuinigingen die zij invoert op de sociale werkvoorziening terugdraaien of in ieder geval opschorten totdat de banen die waren beloofd er zijn, de sociale werkvoorziening overbodig wordt, de mensen hun cao gegarandeerd hebben gekregen, de pensioenen geregeld zijn en de gemeenten voldoende geld hebben voor de begeleiding en de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking?

Bestaande rechten en plichten behouden kun je alleen maar met die cao. De staatssecretaris weet dat daar een gigantisch probleem ligt. De AbvaKabo heeft de noodklok niet voor niets geluid, gemeenten hebben gezegd de cao-onderhandelingen te staken omdat zij geen geld meer hebben om de SW en de cao te betalen, en dit is nog maar het begin. Bij de pensioenen is een miljoenentekort en de staatssecretaris zegt doodleuk: ik draag een klein beetje bij en voor het gigantische gat dat resteert zoeken jullie het maar uit. Dat kan de staatssecretaris toch niet menen?

In de nieuwe voorziening beschut werk zouden gemeenten een voorselectie maken van wie zich wel of niet zou mogen laten indiceren door het UWV. Waarom? Kan de staatssecretaris mij de uitkomsten vertellen bij dit soort gigantische tekorten? Dan hebben wij natuurlijk ook nog de gebieden met een megahoge werkloosheid: noordoost-Groningen, Zuid-Limburg. Ik weet dat een woordvoerder van de staatssecretaris een werkbezoek had afgeblazen — dat staat de staatssecretaris natuurlijk vrij — en de woorden gebruikte: "Groningen is geen Gouda".

Nee, inderdaad, Groningen is geen Gouda. In Groningen is er extreem hoge werkloosheid. Ik zie de assistent nu lachen. Ik hoop maar dat deze woorden domheid zijn geweest. Er is een hoge werkloosheid in het Noorden. Mensen zijn afhankelijk van werk via de sociale werkvoorziening. Het beloofde aantal banen schiet al volstrekt tekort. Hetzelfde geldt voor Limburg. Noordoost-Groningen, wie kent het niet? Het is een rood gebied, met een kloppend hart en nuchtere, hardwerkende mensen, mensen met grote problemen. Gaat de staatssecretaris de tekorten die er ontstaan aanvullen en zal zij de plannen op dit punt wijzigen? Ik vraag haar om niet te verwijzen naar verdeelmodellen en allerlei vage zaken, maar om boter bij de vis te doen en de tekorten aan te vullen en om in ieder geval aangepaste afspraken te maken over werkgelegenheid.

Uiteraard zal ik ook voorstellen doen op het gebied van de zorgplicht. Als wordt gesproken over het behouden van bestaande rechten en plichten van mensen in de sociale werkvoorziening, waarom wil de staatssecretaris dan de zorgplicht die gemeenten nu hebben voor deze mensen schrappen? Ik stel voor om dat niet te doen, zodat de staatssecretaris haar woorden kan waarmaken. Dan kan aan de mensen de zorg worden geboden waar zij recht op hebben.

Ik heb al gesproken over het behoud van de cao. Mijn voorstel zou zijn: alstublieft, staatssecretaris, denk na, maak die mooie woorden over beloofde banen waar en laat ons zien dat die sociale werkvoorziening overbodig is. Dan kunnen wij daarna gaan afbouwen. Maar maak van de sociale werkvoorziening geen sociaal sterfhuis.

Ik heb nog wat laatste punten. Ik kom op de werkbedrijven. Er is een soort overleg tussen allerlei clubs en mensen die de uitvoering ter hand moeten nemen. Er moeten regionale werkbedrijven opgericht worden. Wat is nu precies het plan? Wat is de meerwaarde? Als gemeenten eindverantwoordelijk zijn, zoals de staatssecretaris suggereert, waarom zijn er dan niet nu al heel duidelijke kaders van waaruit de gemeenten, uiteraard in samenwerking met anderen, kunnen opereren? Waarom moeten we instemmen met iets waarvan de uitvoering nog onduidelijk is en waarover we pas veel later een wetswijziging krijgen? Ik vind dit eerlijk gezegd onverantwoord. Hoeveel kosten de operationalisering, de uitvoering en het hele functioneren van deze werkbedrijven?

Ik wil eindigen met wat voorstellen. Mensen in een uitkeringssituatie, mensen in de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, mensen met een WIA-uitkering en arbeidsongeschikten in de bijstand zijn oververtegenwoordigd in de armoedecijfers en hebben een laag inkomen. Ik doe een klemmend beroep op de staatssecretaris, maar ook op de gedoogconstructie in de Kamer, de partijen die de VVD en de Partij van de Arbeid steunen: maak het niet nog lager, dus geen korting op de jonggehandicaptenuitkering. Zorg voor voldoende middelen voor een fatsoenlijk cao en pensioen van de SW. Laat mensen die afhankelijk zijn van een aangepaste baan, niet levenslang een heel laag loontje ontvangen. Stel dat wij met een aantal collega's, net zoals mensen in de SW, vijf jaar lang van het wettelijk minimumloon zouden moeten rondkomen. Ik durf hier de weddenschap aan dat dit ons niet lukt. Waarom vragen wij dit dan wel van mensen die ongelijke kansen hebben? Dit maakt mij nou razend.

Ik stel voor om mensen met een arbeidsbeperking echt gelijke kansen te geven en niet te laten werken onder het wettelijk minimumloon, zoals nu voor de jonggehandicapten wel de bedoeling is. Waarom zouden bedrijven niet iets meer willen bijdragen? Ik denk dat heel veel bedrijven dat ook wel willen. Waarom moet het allemaal gratis en voor niets? Iedereen die werkt naar vermogen moet ten minste het wettelijk minimumloon verdienen, of aansluiten bij het cao-functieloon. In welke regeling je ook zit, of je een medische urenbeperking hebt of niet en of je het wettelijk minimumloon wel of niet kunt verdienen; het gaat erom dat je je best doet. Hun best doen zij zeker.

Maak van bestaande SW-constructies geen sociale sterfhuizen, maar vorm deze waar mogelijk, noodzakelijk en wenselijk om tot sociale ondernemingen. Denk na over de vraag hoe wij sociale ondernemingen kunnen stimuleren. Geen afbouw, maar ombouw. Geen faillissementen, maar doorstart. Geen werkloosheid of onzekere banen, maar zekerheid voor de mensen die deze het hardste nodig hebben. Investeer in mensen. Wij kunnen deze bezuinigingen gewoon niet dragen. Investeer in het bestrijden van de achterstanden; in scholing, opleiding en bemiddeling. Daar liggen de kansen. Daar liggen ook de kansen, als je op de centjes wilt letten, om op langere termijn maatschappelijke kosten te besparen. Dit betekent dat mensen ook rechten moeten krijgen. Vandaar mijn voorstel voor het recht op begeleiding en ondersteuning. Wij moeten kiezen voor duurzame uitstroom in plaats van kortetermijndenken. Of iemand kan werken, hoeveel en wat iemand kan, bepaalt mevrouw Klijnsma niet en bepaal ik niet. Ook de gemeenteambtenaar doet dat niet. Die opdracht moeten de professionals krijgen: de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Dit moet het uitgangspunt zijn en de basis voor het zoeken naar passende banen en de daarbij behorende ondersteuning. Het baart mij heel grote zorgen dat dit voor de toekomst dreigt te verdwijnen.

Ik kom tot een afronding. Waartoe zou ik de staatssecretaris willen oproepen? Stel een commissie in van mensen uit de SW, jonggehandicapten en een aantal wijze mensen die echt heel veel ervaring hebben met het aan het werk helpen van arbeidsbeperkten. Houd deze plannen, en vooral de bezuiniging, kritisch tegen het licht. Kijk om je heen. Kijk naar wat er nu gebeurt, buiten. Er verdwijnen banen. Zorg ervoor dat de onzekerheid wordt weggenomen. Laten die nieuwe banen die zijn beloofd, er komen. Maak de sociale werkvoorziening en de uitkeringen overbodig. Dan zal deze staatssecretaris een pluim van mij krijgen, maar ook — nog veel belangrijker — van mensen die hun hoop op haar hadden gevestigd.

Maar ik wil ook waarschuwen. Als de staatssecretaris doorgaat op de ingeslagen weg, dan wordt de sociaaldemocratie verantwoordelijk voor het neoliberale sterfhuis van de sociale werkvoorziening. De staatssecretaris is dan degene die arbeidsgehandicapten beroofde van loon, werk, inkomen en gelijke kansen. Dat gun ik haar niet en de mensen al helemaal niet. Is de staatssecretaris op zijn minst bereid om deze plannen te toetsen op het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking? Ik denk dat zij daarmee strijdig zijn."

 

Hierbij van mij alvast een hartelijke dank voor uw vurige pleidooi om  de Sw en Wajong te behoeden voor afschaffing