Batavialand/ werf

Een voorbeeld van wat tentoon gesteld is

Positiviteit, Dank

Beste mensen,
Dank voor de mooie, bemoedigende en inspirerende inbreng die u allen gegeven hebben.


Hopelijk verdwijnt mijn inbreng aan schrijfsels niet in de vergeet bak,
Maar gaat dit rond-zingen, zodat er stap voor stap positieve verandering kan gaan optreden.

Motivatie, vaak gekoppeld aan richt doelen

gaan ten onder aan structurele ontkenning,
negeren en afkraken van inzet van mensn.


Positiviteit en dus belonen voor wat er goed gaat, zal de verandering laten plaatsvinden waardoor motivatie om door te gaan meer in beeld zal blijven.

Stimuleren van positiviteit zal motiveren bovenaan iedere taakstelling zetten.....


Immers, één zwakke schakel, demotiveert de totale groep zeker wanneer die zwakke schakel negativiteit uitstraalt naar iedereen!

Ontzenuwen van de onderliggende problemen en redenen
En dus luisteren naar "mensen", zal de enige manier zijn om tot een oplossing te komen!

Ieder punt(je) wat negativiteit opwekt bij mensen, kan zodra daar een oplossing voor is, reden zijn voor meer positiviteit.


Vandaar mijn teksten.....Uiteraard moet benoemd blijven worden wat en waar dingen fout gaan.
Er word bij het benoemen vaak vergeten om aan te geven welke mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen.
Herhalen van argumentatie waarvan vast staat dat daar niet naar geluisterd word schiet dus ook niet op!
Daardoor blijft de noodzaak om aanvullende nieuwe inzichten en oplossingen te blijven ontwikkelen en te bedenken....

Voor positiviteit, door positiviteit, op naar meer motivatie
doorzetten en binnen halen van verbeteringen.

Samen maken wij de wereld!
Samen, op naar beter!

Nogmaals dank
Positive en gemotiveerde groet
Cor van Stek

Inzetten op Motiveren

Het is geen kunst om mensen weg te zetten als minder mens….
In de huidige maatschappij is het “normaal”geworden om te denken in gradaties.
Alsof mensen minder mens zijn, wanneer zij minder opleiding hebben genoten of
minder kunnen begrijpen.
Naast de maatschappelijke maatlat houden van mensen,
is voorbij gaan aan mensen!
Inzetten op stimuleren en motiveren levert altijd meer op (ook economisch) dan mensen aan hun lot over laten!
Immers iemand die positief is, zal minder snel ziek zijn….
Zal beter kunnen functioneren en zal makkelijker “bijleren”.

Kennis vergroten moet geen doel zijn, maar de uitkomst van het motiveren!

Mensen weten meer dan ze denken en twijfelen aan eigen kunnen…..
Daarnaast zijn de mensen die hoger staan op de maatschappelijke treden ,
bang voor eigen positie zodat er nagelaten word om te stimuleren en te motiveren!
Iedereen zou in moeten zetten op motiveren en stimuleren!
Ook inzetten op het minder waarde hechten aan diploma's en de "mens" naar inzet en kennis waarderen,
Blijk geven van die waardering in de vorm van kansen bieden op hoger niveau zal de wereld positief veranderen!
Zet in op
#motiveren én #stimuleren

want iedereen KAN leren!

 

Welkom op mijn site

Welkom op mijn Site...
op 7 januari 2014 gestart
 Na lange tijd weer nieuwe motivatie om te schrijven

delen en lees de vele stukken
want kritisch en alert is noodzakelijk zolang er VEEL mis is!


Ik Schrijf en geef mijn mening op persoonlijke titel.


Na bijna een jaar intensief Twitteren
aktief lid van AbvakaboFNV te zijn geworden in 2013
In 2014 bij ons Bedrijf een BedrijfsLedenGroep  FNV/CNV combinatie gestart
verkozen tot Voorzitter BLG

Via het BLG ook zitting in het LAC SW FNV
Daarvandaan per 13 Mei 2015geïnstalleerd  als
BrancheBestuurder SW en gesubsidieerde Arbeid

http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/sociale-werkvoorziening/verkiezingen-branchebestuur-sw/


Vaak een mening over allerhande zaken hebbende 
Én vaak te weinig tekst ruimte op bv. Twitter
nu dan toch een eigen site aan gemaakt begin 2014.
NU  1 jaar later ga ik door!
Kritisch Alert, Mondig en een eigen  mening!
Vakbond en aanverwante onderwerpen, afbraak van ons mooie Nederland
Benoem ik Becomentariseer ik EN Bekritiseer IK!
NET ZO LANG als NODIG is!!!!

De teller  Telt gestaag door....
Mensen deel de artikelen, pagina's en pagina link
aub....
want hoe meer mensen WAKKER worden hoe beter!

 

Deel de link met uw bekenden, vrienden andere sites die net als ik belang hechten aan kritische objectieve en bevlogen mening weergave.

selecteer het pagina adres... klik rechts en klik copy...
plak in uw berichten of mails....
hoe meer mensen wakker worden hoe groter het protest kan aanzwellen!

ik wens alle bezoekers aan mijn site veel genoegen toe
bij het lezen van mijn Blogs en hopelijk leverd het hier en daar ook bij aan diverse discussies
laat ik ook gelijk u uitnodigen om te reageren op de artikelen/ foto's en andere zaken zoals mijn blogs.

volg mij ook op Facebook en  op Twitter

Waardering en perspectief

Mondigheid op de werkplek, word niet overal geaccepteerd.....
Dus ookal ben je product van de kennis economie, moet je je monddood laten houden?

luister naar de... mondige medewerker, ga het gesprek aan
en onrust op de werkvloer zal afnemen!

Geef werknemers perspectieven om gericht via cursus of opleiding, te kunnen groeien naar functies waar de pensioensleeftijd wel haalbaar is.....

Geef werknemers gevoel gewaardeerd te worden....

Richt bedrijfsstructuren/ beleid zo in dat doorgroei binnen het bedrijf het nieuwe normaal zal gaan worden!

#DommeWerknemersBestaanNiet

Dom werk uitbannen is in meeste gevallen kwestie van investeren in werknemers!

Zomaar een paar punten waarmee bedrijven eenheid op de werkvloer en zakelijke rendabiliteit KUNNEN verbeteren!

#OMdenken

De wereld op z’n kop….


De maatschappelijke zekerheden, blijken niet zo zeker te zijn…..
Hoe je de politieke stromingen ook noemt,
Er is een massale aanval op alle sociale vangnetten.
De Rijksoverheid, niet langer de hoeder der bevolking….
De overheid als Bedrijf met als gevolg wettelijk toegestane uitbuiting.
Het beetje overheid gereguleerde, wordt in rap tempo omgebouwd naar marktwerking.
Marktwerking waarin totaal geen rekening wordt gehouden met menselijk leed.
Zodra “iemand” de rekeningen niet meer kan betalen, wordt niet langer gekeken naar de oorzaak,
De
klant doet dan alles fout, maar de bedrijven nooit!
Een geschillencommissie voor een bepaald bedrijf/ sector is NOOIT onafhankelijk, aangezien dat bedrijf of die sector de personele kosten van zo’n commissie bekostigt.
Totaal onafhankelijk bestaat dus niet, aangezien iedereen afhankelijk is van elkaar.
En daar gaat de marktwerking scheef.

De Overheid als markt controle systeem werkt niet.
Puur omdat expertise op vakgebieden, niet voldoende in overheidsdienst aanwezig is en kan zijn.
Immers vakgerichte opleidingen, zijn (vaak) alleen te volgen als mensen in het vak werken.
Dus NIET als men er een controle functie op wenst te gaan uitvoeren.
Instromingsregels voor opleidingen, Loonhoogte en product-betaalbaarheid zijn bij achteraf bedenken van oplossingen altijd gedoemd te mislukken!
Reguleren via overheid is de enige constructie, waarin een houdbare basis gelegd kan worden.
Echter het “denken” dat mensen prima zelfregulerend kunnen handelen is doorgeschoten naar proporties, waarvan vast te stellen is dat eigenbelang voor maatschappelijk belang gesteld wordt!

“Er zijn altijd vele zaken die voor verbetering vatbaar zijn”.
“Nooit zal alles 100% geregeld kunnen zijn”.
Zijn stelling innamen van de voorstanders voor de veranderingen…. Echter, die “voorstanders” gaan dus structureel voorbij aan de dingen die wel goed geregeld waren…
Alles structureel omgooien, ongeacht of er mensen door in de problemen komen, is bij mijn weten “officieel” strafbaar….
Immers, opzettelijk schade toebrengen aan een ander  is strafbaar….

Wat nu, zoals eerder gesteld onafhankelijk van elkaar niet bestaat en dus de rechtspraak beïnvloedbaar is door de beleidsmakers? Waarbij de beleidsmakers door de marktwerking, niet langer maatschappelijk belang nastreven, maar marktwerking en zelfverrijking als hoofd doel hebben…
Beleidsmakers die lak hebben aan structuren, wetten en regels, zodat het gepeupel onderdrukt is en blijft.
Als dat laatste nieuwe richtlijn is… (in media gaan geluiden van die strekking)
Dan is het vreemd dat het gros dit laat gebeuren….. het is nog veel vreemder dat mensen hun leefwereld “laten” beknotten….
Dan is het Ongelooflijk, dat mensen zich in hokjes blijven laten verdelen…..
De meeste mensen daardoor als makke schapen naar de slachtbank gaan én Kreperend in een hoekje zichzelf laten dood gaan.
In plaats van SAMEN op te komen voor het EIGEN bestaansrecht.
De meerderheid bestaat niet uit beleidsbedenkers… Ook de 1% rijksten zijn dat niet!
De meerderheid zijn U en ik… de gewone man en vrouw… in de straat, stad en dorp…!
En toch Blijft het makke schapen gedrag hoogtij vieren….
Ik begrijp dat niet…. Ik zal dat nooit kunnen begrijpen, aangezien onrecht niemand aangedaan zou moeten kunnen worden…

En dus zeker niet gereguleerd via wetten en regels die grote groepen mensen als een stel beesten naar de slachtbank laten slepen!
Mijn kijk op de huidige veranderingen is dit:
Naar mijn mening zouden mensen hun krachten moeten bundelen. Krachten bundelen, om tot 1 doel te komen: “IEDEREEN recht op leefbaar bestaan”

Cor van Stek 

#RechtOpWerk !!!!!

Nog hardere noodzaak om beschut werken goede arbeidsvoorwaarden te bieden
Want #rechtopwerk geld niet alleen nu maar zeker ook voor de toekomst als al die chronisch zieke en beperkte kinderen aan het werk (Moeten ) gaan!
#socialeontwikkelbedrijven daarom omarmen!
CAO SW ėn basisrechten voor de groep beschut werken afspreken en vastleggen!

...

#Rechtopwerk is juist voor de toekomst van belang
#Sociaal zijn komt niet van zelf!

Strijd daarom mee met FNV,
voor een SOCIAAL NEDERLAND!

 

Opmerkingen

06.10.2019 21:00

Theo Galgenbeld

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

30.07.2017 13:19

Cor van Stek

Uiteraard Corrie Wolfs,
nog veel om aandacht voor te hebben....
maar nu eerst vakantie

29.07.2017 17:52

Corriewolfs

We houden ook contact hoor

28.07.2017 20:15

Nienke

We houden contact leuke vakantie mvg

28.07.2017 15:54

Nienke

Beste Cor ga zo door wanneer kom je op werkbezoek mvg

28.07.2017 16:55

Cor

Vanaf september maar eens kijken of er nog ergens ruimte is in agenda, nu vakantie tijd/ aanloop tot ;)

28.07.2017 15:44

Jaap van Duyn

Goed verwoord

02.03.2017 22:56

Caroline Conaty

Goed verwoord Cor

24.02.2017 08:22

Thysca

De een persoons portie en zakjes cultuur.
Heeft bijna zijn hoogte punt bereikt.Alle kinderen die daarmeeopgroeiden.hoefden niet te delen ,rekenen en aan anderen te denken.Voeg daar geen gezag aan toe

15.02.2017 08:16

Alie,mooij

Ik ben er volkomen mee eens met wat jij geschreven heb ik heb het ook ondervonden met mijn zoon op de sociale werkplaats

14.02.2016 22:13

bert en fnv lokaal leeuwarden .

we gaan er voor stuur maar weer wat dan kan ik naar eigen inzicht weer delen waar voor alvast bvd .

30.11.2014 20:41

yvonne simons

facebook.com/pampartij.nl
Kijk eens of je dit een zinvolle pagina vindt? Dit wordt een partij. De standpunten komen uit de discussies op PAM site. Doe mee!

14.02.2014 21:58

joost kruize

prima ga zo door en stuur je berichten ook rond via Facebook
groeten van Bert en watze uit Heerenveen