Samen als 1 BLOK!

SAMEN als 1 blok er staan...
Met een mooie MARS te gaan!
Van de Dokwerker, Het eerbetoon aan de strijd die ooit gestreden werd...
Naar het Museumplein Waar FNV 1 Mei weer op de kaart zet!
SAMEN als 1 blok......
Van werkloos, gepensioneerd tot werkzaam in welke sector dan ook...
Waar vuur is is ROOK!
Rook op de puinhopen van polderend Nederland!
Laat zien waar werkgevers macht strandt!
SAMEN als Blok Strijdend voor werknemers rechten....
SamenVechten....
Samen dan lukt het WEL !
Omdat IEDEREEN Telt!
Zwak ziek en misselijk... moet collectief voor gestreden worden...
Daarom is 1 Mei door FNV geadopteerd!
WERKNEMER die zich verweert
Tegen werkgevers grillen
NIET langer zich laten afschepen... TILLEN!
Steunen, ieder die de strijd aan gaat
Daarom niemand staan laat!

SAMEN in de strijd...
is WINNEN, dat is een feit!

1 Mei 2017 Amsterdam, Museum plein

1 mei 2017. Jij komt toch ook weer?

9.000 leden, kaderleden met hun kinderen en vrienden kwamen vorig jaar op 1 mei naar Amsterdam voor de Dag van de Echte banen. Ook dit jaar gaan we weer de straat op om te knokken voor Echte banen en om onze successen te vieren. Jij komt toch ook?

 

Meld je aan

Kom op 1 mei naar Amsterdam om aan iedereen in Nederland te laten horen dat jij ook een Echte baan verdient. Leden (en hun kinderen t/m 14 jaar) krijgen een gratis NS- en GVB-kaartje. Daarvoor moet je je wel aanmelden (dit kan t/m vrijdag 28 april).

Programma

13.00 uur verzamelen op Jonas Daniël Meijerplein, bij de Dokwerker
14.00 uur start mars voor Echte banen naar het Museumplein
15.00 uur manifestatie: de Echte Banenshow * infomarkt * sprekers * muziek

Help mee!

Gebruik deze flyer om je collega's, vrienden en familie uit te nodigen. Iedereen is welkom. Papieren flyers kun je opvragen bij echtebanen@fnv.nl

Zo laat je op facebook en twitter weten dat je gaat.

Spandoek

Als je met een groep komt van tenminste 200 personen, kun je een spandoek laten maken in de stijl van de Echte banen. Stuur een mail naar echtebanen@fnv.nl 

Iedereen een Echte baan 

En denk niet. ‘Ik heb een vast contract, dus waarom zou ik mij druk maken over mijn collega’s met een onzeker contract.’ Het kan jou ook overkomen! Wist je dat nu al 2 op 5 werkenden een of ander onzeker contact heeft? En als het aan werkgevers ligt, worden dat er alleen maar meer. Wij willen de race naar de bodem stoppen. Iedereen heeft recht op een Echte baan. Dat is een baan met kwaliteit, zekerheid en koopkracht.

Ga ook de strijd aan!

Wil je ook de strijd aangaan in je bedrijf? Neem dan contact op met de vakbondsbestuurder in je bedrijf of met de kaderleden in je bedrijf. Weet je niet wie dat zijn, neem dan contact met ons op. Bel ons op 088 – 368 0368.
https://www.fnv.nl/over-fnv/ons-werk/acties-campagnes/echtebanen/1mei-vieren/

1 MEI 2017 FNV weer in Amsterdam!

Op maandag 1 Mei 2017
Start de mars weer op het jonas daniël meijerplein (de Dokwerker)
De dag van de FNV successen zal gehouden worden....
Informatie hierover  is te vinden op:
www.fnv.nl/1mei


Daar kan nu al ingetekent worden voor deelname.
Meld je aan (leden krijgen een gratis NS- en GVB-kaartje).

Op de Dag van de Echte banen gaan we niet alleen de strijd aan, maar vieren we ook de successen die door leden en kaderleden zijn binnen gehaald. Bijvoorbeeld in de thuiszorg, in de metaal, bij de gemeenten Amsterdam en Den Haag, bij de Rijksoverheid, bij ziekenhuizen, bij de Sociale Werkvoorziening

GEEF JE OP en KOM OOK!

Strijd Samen!

  Bewust wording dat Strijden noodzakelijk is,
komt nu eindelijk beetje bij beetje.
Nog lang niet genoeg...
Ik heb op mijn pagina een FNV filmpje gedeeld...
die laat zien hoe het gesteld is met de verhouding georganiseerd zijn
en het verloop van werknemersrechten.
En dan durven sommigen nog te zeggen dat vakbonden geen nut hebben?
Daarom zal nog veel vaker het nut van georganiseerde arbeidersstrijd in beeld gebracht moeten worden...
Via Posters, Flyers, maar zeker OOK via social media...
TIJD om krachten te verzamelen en SAMEN hier voor te gaan staan!
1 Persoon strijdend... zal weinig bereiken...
1000 bereiken meer
en 10.000 zullen nog veel meer kunnen bereiken.
TIJD om daarop in te zetten.
OOK binnen doelgroepen zoals de SW,
waar geen nieuwe instroom meer bij komt, door de participatiewet.
In die doelgroepen onderhevig aan afname van aantallen werknemers, zal maatschappelijk breed steun gegeven moeten gaan worden om rechten te beschermen...
Sector overschreidend,
HOOGSTE TIJD om krachten te bundelen, JUIST voor de Groepen mensen die NU de klappen vangen van het afbraakbeleid!
Doe MEE!
OOK op 1 Mei.
Informatie op de 1 Mei evenementenpagina of op fnv.nl/1mei...
https://www.facebook.com/events/675824475854206/

1 Mei oproepen en delen! KOMT ALLEN!

Deel deze pagina....
 
Er zijn heel veel mensen die al uitgenodigd zijn... maar niet aan geven of ze mee gaan doen 1 Mei...
Interessant vindt ik dan, de reden waarom men niet reageert....
De discussie aangaan en mensen laten zien en Laten merken, waar de nieuwe FNV voor staat.
Om zo meer mensen bereid te laten worden om OOK naar Amsterdam te komen....

Wijs op de Vele successen die de FNV sinds de start van de NIEUWE (fusie) bond 1-1-2015 al bereikt hebben.
 
Wijs op de toenemende strijdlust van velen in even zoveel sectoren...
Wijs op het NUT van je te laten horen, waar je het NIET mee eens bent....

 En JA Echte Banen is het HOOFD-TEMA van 1 MEI, maar werkverdringing, onderbetaling (en dus ondermijning van werknemers rechten)...
 
Dwang arbeid (te werk gesteld worden met behoud van uitkering)
Pensioen problematiek.... ( minder verdienen is minder pensioen)
Het is aan de orde voor heel veel werknemers en uitkeringsgerechtigden....
OOK Wajong WIA WAO enz. enz. zijn onderhevig aan de vraag voor Echte banen...

 Ga de discussie aan!
Roep op om 1 Mei deel te nemen aan de manifestatie/ Viering 1 Mei!

Zodat a.s. 1 MEI MEER mensen in Amsterdam zijn dan vorig jaar!
Dus Delen de ze pagina en praat met mensen...
Steeds weer... hoe vaker hoe beter.
Want voor werknemers rechten zal geknokt moeten worden...
STRIJD geleverd moeten worden en MEDE strijders gezocht moeten worden.

Laten we er SAMEN alles aan doen om van 1MEI een TOP dag te maken...
DUS ROEP OP! 
en DEEL deze pagina!

De 1 Mei pagina van 2015 op FB, is 3500 keer gedeeld…
Dat moet dit jaar
 
dus meer kunnen worden.
meer bekendheid is meer mensen in Amsterdam op 1 Mei...
doe mee en deel en mail iedereen die je kent die werkt in loondienst of met één van de diverse uitkeringen te maken hebben.
ongeacht welke sector of doelgroep.
IEDEREEN zou eigenlijk een bericht moeten krijgen.
Dat kan ik niet alleen
dus HELP mee!
Delen, Mailen en Twitteren

DOEN!

ook naar je vrienden en kennissen die GEEN FB hebben...
gewoon doen, want strijden voor sociale rechten (werknemersrechten hoef je je niet voor te schamen.

Afbraak gaat maar door!
No RAT RACE to the bottom!
Tijd om 1 Mei SAMEN ten strijde te trekken!
SAMEN geluid te laten horen dat ECHTE Banen
de enige manier is om niet in de ARMOEDE te komen!

Werkgevers onder aanvoering van politiek zetten in op totaal afbraak van werknemersrechten!
Daarbij ook wijzend op hoe goed wij het wel niet hebben tegenover andere europese landen/bevolking.
WIJ hebben die rechten dankzij de strijd van onze ouders en grootouders!
WIJ moeten strijden voor hun eer!
Wij zullen weer moerten gaan strijden
Strijden voor het goede van welleer!
SAMEN naar Amsterdam, 1 Mei is een start!
Samen laten Horen dat Afbraak niet langer getolereerd wordt!
SAMEN is het sleutel woord!
1 Mei de DAG waarop gestreden word voor de werknemersrechten!
KOM OOK!
https://www.facebook.com/events/675824475854206/
NO Rat Race to the Bottom!
#1meiKomOOK

KOM OOK 1 Mei naar Amsterdam

OOK 1MEI 2016 Viering Amsterdam

1MEI iedereen VRIJ!

tot 1MEI blijf ik oproepen om naar Amsterdam te komen!
1MEI de DAG van de ARBEID!
1MEI VRIJ
en 1 MEI voor KOOPKRACHT en ECHTE BANEN!
tijd om Massaal TEGEN werkverdringing te protesteren...
en vooral te wijzen op het feit dat
IEDEREEN TELT!
ziek
zwak
misselijk
kreupel
oud
jong
gehandicapt
of onder betaalt
IEDEREEN TELT
laat je STEM HOREN
en kom OOK naar Amsterdam!VOOR protest, maar tegen rottigheid!
Wie komt, houd je aan de aanwijzingen die Toezicht en Politie geven...
Het is een Manifestatie en geen poging om een stad te verbouwen!!!!
Hou het gezellig!
en ondanks dat het "gezellig" is kan het TEGEN geluid juist beter uitgedragen worden!
Spandoeken leuzen, kreten  welkom...
en vooral een goed humeur...
want:
IEDEREEN 1 MEI VRIJ staat voorop!

 

Strijd met EER en GEWETEN!

het is een kwestie van EER en GEWETEN... om juist niet te verwensen...
immers wat je een ander verwenst, wens je feitelijk jezelf?
IEDEREEN TELT...
BOOS en KWAAD om de afbraak?
ben ik ook!...
DAAROM ook het steeds maar weer wakker schudden van Nederland, want dat de AFBRAAK moet stoppen is duidelijk!
!mei iedereen die VOOR arbeiders rechten is, VOOR Nationale feestdag 1 MEI is en VOOR KOOPKRACHT en ECHTE BANEN IS...
IS WELKOM...
Opgeven via FNV
Lid of geen lid maakt niet uit
ook op FNV KKEEB gratis busvervoer aanmelding mogelijk
OOK voor niet leden!
MEE DOEN en laten zien dat Nederland klaar is met het kapot bezuinigen
is DE manier om signaal af te geven!
https://www.facebook.com/events/797449750338706/

FNV omdat OOK JIJ telt!

Ik wil hier toch ook nog weer duidelijk stellen...
dit Event is PUUR om mensen op 1 MEI te wijzen.

OOK voor niet Leden!

Het werkelijk opgeven om naar Amsterdam te gaan
moet via FNV KKEEB
DAAR op de Site kan ook gratis bus vervoer aangevraagd worden...
Hoemeer mensen hoe beter dus DELEN graag!...
FNV heeft 1 miljoen leden!
In Nederland Tellen voor dit ‪#‎Plucheterreur‬ de werknemers, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten ouderen en studenten NIET!
IEDEREEN TELT!
Hulp behoevenden, Chronisch zieken, arbeid beperkten, PGB afhankelijke mensen, WMO afhankelijke mensen
Studenten en alle andere die hiermee nog NIET genoemd zijn
TELLEN OOK!

Uiteraard 1 MEI Amsterdam, is om de DAG van de Arbeid te vieren EN om te laten horen dat 1 MEI een Nationale feestdag behoort te zijn....

MAAR.....
Het is ook DE KANS om onze onvrede tegen de AFBRAAK van ons zorg stelsel te laten horen...
Het is OOK de dag voor protest TEGEN CAO blokkades
Het is OOK DE manier om SAMEN een protest stem te laten horen!

FNV organiseert de dag in Amsterdam, in het Vondelpark.
Informeer op de FNV site waar de opstap plaatsen zijn voor GRATIS
bus vervoer naar Amsterdam!

Geef je OP bij FNV KKEEB!
KKEEB staat voor
KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN!

Koopkracht en ECHTE banen? velen zeggen dan ja het zal wel....
WEET dat werkverdringing onde KOOPKRACHT aantasting valt!
Weet dat verplicht vrijwilligers werk onder werkverdringing valt!
Weet dat Werken met behoud van uitkering, LONEN omlaag dringen en daarmee de koopkracht aantast!
WEET dat GEEN CAO betekend dat heel veel mensen ZONDER Arbeidsvoorwaarden, slechte werk omstandigheden en GEEN ARBEIDERSRECHT moeten werken....

Gelukkig gelden de CAO's die niet verlengt zijn nog...
maar als het aan het RIJK, de VNG de MKB ligt wil men van de CAO's af!
EN DAT PIKKEN WIJ NIET!

Zonder STRIJD geen Rechten...
VOOR RECHTEN moet je VECHTEN!
WIJ zullen er zijn met velen
maar KOMT ook U?
GEEF JE OP!
BIJ FNV...
en uiteraard geef ook hier aan dat je komt
dat geeft extra motivatie om mee te doen...

NIET ja ik kom zeggen en er niet heen gaan...
Want aan mensen die niet staan voor hun woord hebben we niets in de strijd tegen rechten afbraak!

KOM NAAR AMSTERDAM
WANT IEDEREEN TELT...
omdat WIJ vinden:
DIT PIKKEN WIJ NIET!

 
FNV START ACTIES VOOR NIEUWE CAO SOCIALE WERKVOORZIENING

Misschien ben je ons wel tegengekomen bij jou in het bedrijf. De afgelopen twee maanden hebben we maar liefst 105 kantines bezocht en met jullie gesproken over de cao en de opstelling van de werkgevers (VNG). Hoe nu verder? Die vraag hebben 600 actieve leden van de bond beantwoord tijdens een landelijke kaderbijeenkomst in Utrecht vorige week. We gaan actievoeren voor een nieuwe cao SW! Jij sluit toch ook aan bij de acties?

De looptijd van de nu nog geldende cao is al meer dan 14 maanden verstreken. De afgelopen maanden hebben wij meerdere keren geprobeerd om gesprekken met de VNG te starten om te komen tot eerlijke onderhandelingen en een eerlijke cao. Maar de VNG wilde niet, terwijl zij voor de gemeenteambtenaren vorig jaar wel een nieuwe cao heeft afgesloten (daar hebben onze leden trouwens flink actie voor moeten voeren!).

STANDPUNT VNG
Deze week kwam de VNG dan eindelijk met een antwoord. Helaas is dit antwoord ronduit schokkend. De VNG wil wel praten over werkzekerheid, maar ziet geen enkele ruimte voor loonsverhoging. Nu niet, maar ook in de toekomst niet meer.

Dit zou betekenen dat het loon in de SW voor altijd gelijk blijft. Het minimumloon stijgt wél twee keer per jaar (zodat mensen de stijgende kosten nog kunnen betalen), dus langzamerhand haalt het minimumloon het loon in de SW in. Het gevolg is dat iedereen in de SW op den duur slechts het minimumloon krijgt.

De VNG geeft aan dat er geen geld is voor loonstijging, omdat de uitvoering van de Participatiewet zoveel geld kost en er forse bezuinigingen zijn opgelegd. Maar de belangrijkste reden om nooit meer loonsverhoging te bieden: in plaats van jullie te benoemen als werknemers, wat jullie namelijk zijn, heeft de VNG het opeens over “deelnemers aan een voorziening”. En dan is loonsverhoging niet meer nodig?! De FNV kan hier kort over zijn: dat is schandalig en onacceptabel! De komst van de Participatiewet wordt misbruikt om werknemers met een beperking te behandelen als tweederangs burgers.

Logisch dat SW-werknemers zich hier grote zorgen over maken. Een van de leden zei het bij de kaderbijeenkomst zo: "Wij gehandicapten zijn en blijven gehandicapt. Wij doen volwaardig werk en willen daar naar betaald worden. Wij zijn gewone mensen die ook gezinnen hebben en die ook hun financiële lasten hebben. En vanwege onze beperking hebben wij zelfs meer kosten dan een niet-gehandicapt mens. Hoezo veroordeelt de VNG ons nu voor de rest van ons leven tot een minimumloon? Zijn de voedselbanken ons perspectief?!"

ACTIES ZIJN NU ONVERMIJDELIJK
We weten nu zeker waar we aan toe zijn: er valt niet te praten met een werkgever die jullie niet meer ziet als werknemers en die nooit meer wil onderhandelen over loon. Omdat die nieuwe cao met goede afspraken over werkzekerheid en een fatsoenlijke loonsverhoging wel hard nodig is, gaan we actievoeren. Niets doen is geen optie meer.

De komende weken gaan we bekijken bij welke bedrijven en gemeenten we beginnen en de eerste acties voorbereiden. We starten met acties waarbij we naar gemeentehuizen gaan. Daar gaan we de wethouders vertellen dat deze opstelling van de VNG echt niet kan. En we vragen of zij het eens zijn met de VNG en dus hun werknemers willen discrimineren. Ook gaan we korte werkonderbrekingen voorbereiden.

Verder vragen we jullie om alvast 1 mei in je agenda te noteren: op de Dag van de Arbeid organiseert de FNV een grote manifestatie in Amsterdam. Op die dag willen we als branche SW met vele leden en kaderleden bespreken hoe we verder gaan met acties. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
We gaan ervan uit dat ook jij de opstelling van de VNG niet accepteert. En dus dat je je aansluit bij de acties. Hou het nieuws in de gaten via www.fnv.nl/sw.

ZONDER STERKE FNV GÉÉN CAO SW. MAAK JE COLLEGA LID!
De FNV is sterk dankzij de leden. Hoe meer leden, hoe sterker we met zijn allen staan. Maak daarom je collega ook lid van de FNV. Aanmelden kan via de bon in de krant “SOS voor de cao SW” of via www.fnv.nl/sw. Voor het aanbrengen van een nieuw lid krijg jij een wervingspremie van 10 euro.

Peter Wiechmann
Bestuurder Sociale werkvoorziening

Deel deze pagina

Deel binnen je eigen netwerken... hoe meer mensen komen, hoe beter!
ONGEACHT de sector
waar gewerkt word WERKEN ARBEIDERS!
DOE MEE!
Tegen baan verdringing, Tegen Dwangarbeid, TEGEN afbraak zorg! TEGEN sloop van Sociaal Nederland.
Amsterdam Vondelpark Dresscode "ROOD"

https://www.facebook.com/events/797449750338706/

FNV Kiest voor jaarlijkse 1MEI ACTIE!

Op 31 Januari 2015 was de officiele aftrap van de  Nieuwe FNV
Met een Actie in Utrecht voor
KOOPKRACHT en ECHTE BANEN!
Aansluitend in de avond het Start feest voor kader leden.
De feitelijke aftrap!!!!

Er is in Utrecht bekend gemaakt dat FNV 1 MEI  "de DAG V/D ARBEID"
vanaf dit jaar als jaarlijks terug kerende ACTIE wil gaan houden!

Huidige FNV Voorzitter  Ton Heerts: "Het is raar dat in ruim 60 landen deze dag.... 1 MEI een nationale feest dag is... en dat in Nederland het niet eens gevierd word.
Vanaf DIT JAAR gaat het FNV 1 MEI vieren".

Deze belofte word nu werkelijkheid.
FNV heeft Officiele  1 MEI web pagina geopend en Mensen kunnen zich aanmelden voor
gratis Bus vervoer naar Amsterdam.
Ook kunnen er op de 1 Mei pagina vragen gesteld worden...
en informatie word hoofd zakelijk via web poagina gedeeld.
op Facebook heb ik van de 1 MEI actie evenement aangemaakt
zodat zoveel mogelijk mensen  zullen mee krijgen dat er een LANDELIJK georganiseerde dag is...

1MEI, de dag VOOR KOOPKRACHT en ECHTE BANEN
TEGEN werkverdringing
TEGEN CAO Blokkades door werkgevers en VNG...
TEGEN de ZORG AFBRAAK
En TEGEN de politieke afbraak van Sociaal Nederland.
IEDEREEN die zich getroffen voelt door welke vorm van afbraak dan ook, zich in hun bestaan bedreigd voelen en  IEDEREEN die Hun stem kunnen en willen laten horen,
zijn van HARTE uitgenodigd om van de 1 MEI viering een massale actie te maken.

Ik ben ER BIJ,
EN U???
Geef U OP! en doe MEE
want IEDEREEN TELT!

https://www.facebook.com/events/797449750338706/
http://www.koopkrachtenechtebanen.nl/

en U vraagt zich af waarom?

Op 1 mei gaat één FNV ACTIE houden in Amsterdam.
1MEI de DAG van de ARBEID!

Het is in Nederland nogsteeds geen officiele vrijedag,
waar het buiten ons land in heel veel landen,
een algemeen recht is geworden De DAG van de Arbeid te vieren als Nationale FEESTDAG!

Er wordt te veel en TE VAAK geprobeerd te tornen aan de RECHTEN van de  WERKNEMERS!
Rechten waar in het verleden met BLOED ZWEET en TRANEN voor GEVOCHTEN is.

In een TIJD waar MKB/VNG EN OVERHEID  als één blok opereren,
 masaal de aanval aangaan tegen de verworven rechten....
Daar GAAT het VERNIEUWDE FNV niet  in een hoekje kruipen....

WIJ LEDEN van het FNV...
WERKNEMERS , ARBEIDERS
WIJ gaan laten ZIEN, dat wij KOOPKRACHT en ECHTE BANEN Eisen!
WIJ gaan laten HOREN dat WIJ verdere AFBRAAK van arbeiders RECHTEN
NIET zullen TOLLEREREN!
FNV ROEPT ook IEDEREEN op om VRIJ te nemen
EN naar AMSTERDAM te komen.

1 MEI omdat verworven RECHTEN behouden dienen te blijven
Omdat WERKVERDRINGING NIET te Accepteren is!
Omdat Sloop van DUIZENDEN  BANEN NIET te  accepteren is!
OMDAT CAO's werknemers RECHTEN waarborgen  en DIE dus OOK ter discussie staan!
Feitelijk dus OMDAT IEDERE WERKNEMER behoort te tellen!

DAAROM 1 MEI!

KOMEN ! ! ! !  AMSTERDAM ! ! 1 MEI ! !  DRESSCODE "ROOD"

De Stem des Volks - De Internationale

Het is het lied voor de strijd voor socialisme.