1. sep, 2014

word Nederland wakker?

Heel langzaam LIJKT nederland wakker te worden...
Nu de participatiewet  door gevoerd is  en per 1 jan 2015 officieel inwerking treed
EN de gemeenten  volmachten hebben om werklozen als beesten te kunnen behandelen....
Gehandicapten er NIET meer toe doen in dit land...
De ouderen aan hun lot overgelaten worden....
De Wajongers GEEN beschermde baan garanties meer krijgen  en uiteindelijk mee zullen moeten gaan draaien in de carousel van het werken met behoud van uitkering....
De gezondheidszorg volledig naar de knoppe gaat door de doorvoering van werken voor een uitkering....
De Sociale werkvoorziening vervalt in een strfhuis constructie en volledig omgebouwd gaat worden naar Leer werkbedrijven waar de raaideur werkers van het werken met behoud van uitkering terecht komen, ten koste van het beschermd werken.
De zorgverzekeraars met gedoging van de tweede kamer NOG MEER WINST kunnen en mogen gaan maken...
De zorg premies NOG HOGER gaan worden
De basis zorgverzekering nog verder uitgekleed gaat worden...
De EU nog meer volmachten van deze regering krijgt om ons Nederlanders duimschroeven aan te zetten...
Ministers en Staatssecretarissen bewijzen  de weg totaal kwijt te zijn
EN dat de oppositie geen oppositie meer is omdat ze het minderheids kabinet aan volmachten helpt die de totaal afbraak van het zorgstelsel structureel mogelijk maaken....
NU lijkt het er dan EINDELIJK op dat Nederland wakker begint te worden!

Liever LAAT dan NOOIT!
Maar NU is het dan ook tjd om KOPPEN bij elkaar te steken en in IEDER dorp en in iedere STAD de groeiende onvrede/ woede te ontwikkelen tot MASSA protesten...
MASSA protesten die net zolang door zullen moeten gaan in mijn zienswijze...
dat de politiek er NIET meer omheen kan....

Of dat ook zover komt is aan het volk!
De woede uitingen groeit zichtbaarder wordend
en het zou misschien de ECHTE oppositie sieren om die woede aan te grijpen om een einde te maken aan de totaal afbraak van  de huidige politiek!

IK daag de oppositie uit om MET de woedende MASSA mee te doen!