26. aug, 2014

Klagers hebben geen nood?

Het vorige stuk dat ik schreef op 24 augustus, brengt aardig wat reacties teweeg op Facebook
en zoals deze site laat zien is er enige bijval.
Het probleem is dat velen zich afzeidig houden van de discussie OF te bang zijn om de beschutting van de warme bank te verlaten.
Er word tegen mijn stuk geageert  dat de Nederlander niet te mobiliseren zou zijn....
KUL!!!!
De mensen die geslagen dolen, zien enkel de ellende nog en durven hun mening nauwelijks nog te uiten!
ANGST cultuur die in gepepert is door polderend  Nederland, maakt meer en meer slachtoffers.
Slachtoffer ben je pas als jij je gewonnen geeft!
Noodzaak om uit de slachtoffer rol te treden dus voor iedereen die getroffen word door het afbraakbeleid van de huidige politiek.

Op een paar politici na zijn ALLE politici bereid om het volk naar de klote te helpen, zolang dat ze zelf maar buitenschot blijven!
Vriendjes politiek en handjeklap is het gevolg van de ons kent ons cultuur die onder politici
gebezigd word.

Waa hebben we dat vaker gezien in de geschiedenis?
en Hoevaak is daar de bevolking tegen in moeten gaan om in alle geledingen een beter leven te kunnen krijgen?
Hebben onze voorouders dan voor niets gestreden?
is er voor jan LUL bloed vergoten tijdens de haven stakingen?
Word het niet weer eens tijdf dat IEDEREEN, die getroffen word  door de afbraak wetten en plannen, wakker word en gaat beseffen dat stilzwijgen en niets doen betekend dat het alleen maar erger kan worden?

Zoals ik ook al vaker gestelt heb:
"ALLEEN als WIJ het VOLK daadwerkelijk de daad bij het woord voegen,
Kunnen wij de huidige politiek dwingen het huidige afbraakbeleid te stoppen".

Iedereen die getroffen word, zal Zelf moeten afdwingen dat HUN stem gehoord word.
stuur brieven naar kranten/tijdschriften en vraag om openbare plaatsing!
Neem contact op met mensen in je omgeving en bekijk welke stappen je kan nemen om het onrecht wat word aangedaan, aan te kaarten....
Zoek naar medestandrs ongeacht binnen welke sectoren zij werkzaam zijn.
en koppel elkaar op landelijk, provinciaal en Gemeentelijk niveau.
betrek daarbij de actieve vakbondsleden....
en mensen van goede wil binnen de politiek
en SMEED  een ijzersterk protest!

Een protest die eer doet aan iedereen die NU de nek omgeraaid drijgen te worden
Aan allen die buiten hun schuld om in de hoek terecht zijn gekomen waar de klappen vallen!

Er word hier en daar ook al geopperd  "burgelijke ongehoorzaaqmheid" toe te passen!
EEN van de punten die daar ondervallen is, demonstraties NIET aanvragen bij de overheden!
Heft in eigen hand nemen?
geen idee...de geluiden lijken die kant op te gaan.

Wat vast staat is; wie op de bank blijft zitten en niets doet, zal altijd een geslagen hond zijn en blijven.
Protesten grootscheeps individueel in het nieuws krijgen gaat  het niet worden.
Dus het enige is Medestanders vinden en gezamelijk het protest opzetten!
en IK geloof heilig dat dan vakbonden en politieke partijen eieren voor hun geld kiezen en het protest groots zullen omarmen!
Zodat het VOLK zijn rechten op een goed leven weer terug zal krijgen!
Desnoods tenkoste van die 1% rijken!
het gestolen geld door politiek, banken, zorginstellingen, verzekeraars is ONS geld!
en ddaar zal het volk zelf voor moeten vechten om dat terug te krijgen
en NOGMAALS, dat kan alleen door Massa te creeèren .