24. aug, 2014

Niet klagen maar ACTIES opzetten!

Via Sociale media berijken mij geluiden van mensen die vinden dat vakbonden te weinig zouden ondernemen tegen het onrecht wat het kabinet via de nieuw ingevoerde wetten doorvoerd.
Velen klagen (terecht) dat de wetten en maatregelen onredelijk zijn en de Armsten onder de bevolking het hardste treffen.
Met Klagen alleen zal er niets veranderen.
De vakbonden zijn afhankelijk bij acties van de mensen die de acties willen voeren en werkelijk de straat op gaan  zodra er een actie is.
Die Actie bereidheid   moet vanuit de mensen (die getroffen worden door de nieuwe wetten en regels)zelf gemobiliseerd worden en wanneer er voldoende animo is KAN er een actie op gaan volgen.
Doordat er weinig animo is om de straat op te gaan kunnen vakbonden weinig anders dan protest te laten horen via brieven en door zitting te nemen in besprekingen in een poging toch bepaalde plannen te verbeteren.
BIJVAL van de mensen die getroffen worden kan het instituut "vakbond" niet afdwingen....
Daarom is het noodzakelijk dat de klagers daad bij het woord voegen en het protest daar laten horen waar het verschil gemaakt kan worden.
Uiteraard kunnen vakbonds leden hierin het voortouw nemen en via kaderleden, afdelingen en binnen de sectoren de initiatieven  ontplooien.
ALLEEN wanneer wij "HET VOLK" daadwerkelijk de daad bij het woord voeren, kunnen wij de huidige politiek  dwingen om het afbraakbeleid te stoppen wat nu door gevoerd word.

Een mogelijkheid om tot meer mensen op straat te krijgen tijdens acties is het koppelen van verschillende sectoren.
waarbij de klagers aan geven dat iedere sector voor eigen parochie spreekt  kan het bunbdelen van krachten geen kwaad.

Ook werklozen hebben recht om protest te laten horen!!!!
Manipulatie van uit de socialediensten dat bij het mee doen aan acties de uitkeringen gestopt zullen worden is hiermee dus ook onrecht matig.
Net als het zogenaamd niet mee werken bij het tewerkgesteld worden met behoud van uitkering en dan gekort worden op de uitkering....
Dwang is een slechte raadgever en het verleden heeft al vaak aangetoont dat onderdrukking/ dwang woede en onvrede aanwakkeren.
De WOEDE onder velen neemt gestaag toe wanneer men de klagers aan hoort...
Nu is het alleen nog wachten tot die hele grote groep mensen die klagen ook werkelijk met en tijdens acties de straat op gaan komen....
Wanneer de nood het grootst word zullen de mensen hele rare bokkesprongen maken
en de woede uitbarsting zal daardoor evenredig hard naar buiten komen!
zoals gezegt klagen helpt niet
DADEN wel!
dus Sla de handen in elkaar en ONDERNEEM ACTIE!