14. aug, 2014

Sectoren moeten krachten bundelen!

De sectoren die het hardste getroffen worden door de maatregelen die voort komen uit de participatiewet en de wet op werk en inkomen, zullen hun krachten moeten bundelen de komende jaren!
NOODZAAK van gezamelijke strijd is de geringe omvang per sector....

De sectoren die getroffen worden zijn dusdanig klein dat ook al zou iedereen binnen de afzondrlijke sectoren  ACTIES voeren en de straat op gaan, het resultaat minimaal kunnen zijn!
de gezamelijke getroffen sectoren zouden geen duizenden protesterenden maar tien duizenden op de been kunnen krijgen....
MITS de sectoren de handen in een slaan en SAMEN tot acties over gaan!
EENDRACHT maakt macht!
ÉÉN voor ALLEN.... Allen voor ÉÉN....
het zijn kreten uit een grijs verleden
Waarvan de poldrende falende oppositie de kracht zijn vergeten!
Niet zozeer vakbonden, als wel de burgers die de krachten BUNDELEN om hun rechten te beschermen, maakt  EENHEID maakt MACHT!!!!

Zelfs de oppositie partijen en vooraanstaande  Medelanders van betekenis, laten het na om
op de MACHT der EENHEID te vertrouwen
EN laten het na om op te roepen tot het vormen van EENHEID!

EENHEID, SAMEN een doel na streven....
ideologie???
NEE, NOODZAAKals alle zorg sectoren/ uitkeringsgerechtigden, WSW, Wajong en gehandicapten... zich niet bundelen... zullen alle sectoren/groepen het onderspit delfen.
Het enige wat dan overblijft is alleen recht voor de graaiers, uitvreters EN onderdrukkers van de massa!
ER is een DOEM scenario, waar een dictatoriaal alles overheersende rijke groep mensen de Massa onderdrukt en laat creperen.
OM dat doem scenario te voor komen is het NOODZAKELIJK om het verdeel en heers systeem
omver te werpen en GEZAMELIJK te strijden voor een beter bestaan!

de groep mensen die dit zien zijn (nog) in de minderheid.....
Echter het begint door te dringen dat de kleine sectoren  losstaand weinig indruk maken op het ingezette beleid door de huidige politieke leiders.
NOGMAALS! het IS NOODZAAK om te komen tot een Koppeling van SECTOREN!
DE enige manier om een dusdanige MASSA op de been te brengen die er voor kan zorgen dat het huidige onderdrukking beleid gestopt  zal worden!

Deel dit en zorg dat velen dit inzicht ook gaan krijgen
en zie dan dat het al oude SAMEN STERK en ENHEID maakt MACHT nogsteeds vankracht is....