12. jan, 2014

Sociale werkvoorziening is geen werkelozen opvang!

Het kabinet heeft het onzalige plan opgevat om van de Sociale werkvoorziening werkelozen opvang te maken.
arbeidsgehandicapten moeten gedetacheerd worden of helemaal naar een "normale"baan.
zonder enige vorm van beschutte werkplek.
de werklozen worden dan op de vrijgevallen plekken een "baan"met behoud van uitkering geboden...
Dit valt onder arbeid-verdringing!
laten we wel wezen gehandicapten hebben het al moeilijk genoeg door het minder functioneren van het lichaam dus het minste wat nodig is is enige vorm van bescherming.
Die bescherming word afgenomen via de participatiewet.
Daarom vragen de medewerkers en FNV iedereen op te komen voor de werknemers in de Sociale Werkvoorziening.
zodat zij niet achter de Geraniums terecht komen.