participatie wet en werkbedrijf

15. jul, 2015

TIJD om SWers er op te wijzen, zichzelf te uiten, waarom de Sociale werkvoorziening (sociale werkplaats) NOODZAKELIJK is en blijft!
Geef persoonlijke inhoud aan het waarom, de SW belangrijk is voor jou...
Laat je STEM horen waar je kan en Ga de discussie aan met de mensen die GEEN BENUL hebben van wat de SW nu werkelijk betekend voor de mensen die er afhankelijk van zijn!
verwoorden moet ieder op zijn/haar eigen manier doen...
MAAR.......
stop met je te schamen voor de branche waar je in werkt!
Pas als de SWers massaal gaan laten horen, daar waar ze mensen spreken, waarom de SW voor hun zo belangrijk is, zal meer en meer de noodzaak tot behoud van de SW gaan doorklinken!
en JA, ook on-line, maar zeker ook in de eigen omgeving...
want voor bijna iedereen geld dat de Buren niet eens weten wat de SW is, dus laatstaan dat ze weten wat de SWers aan werkzaamheden doen....
Meeste mensen hebben geen idee wat het inhoud om met Medische/ chronische en geestelijke beperkten in één ruimte te werken.
Laat staan dat mensen die niets met de SW te maken hebben weten wat er voor ieder de persoonlijke beleving is wanneer je in de SW werkt!
Vertel JOUW verhaal.
steeds weer. EN NEE, niet om "Zielig"over te komen, maar om duidelijk te kunnen maken
hoe mensen met lichamelijke, geestelijke en chronische aandoeningen/beperkingen, hun stinkende best doen om nog mee te doen op een werkplek, waar met enige aanpassingen, werkzaamheden uitgevoerd worden, waar veel bedrijven hun neus voor optrekken!
LAAT van je HOREN en
VERTEL je VERHAAL!

23. mrt, 2014

Het IS Schande dat mensen met een uitkering gedwongen worden te werken. Het is OOK schande dat mensen die onder die nieuwe wet tewerkgesteld worden bij een SW bedrijf... Dat werkbedrijf is niet ingesteld op het slag mensen dat binnen komt... Daarnaast krijgen de nieuwe instromers nog steeds een uitkering en van daaruit is het SW bedrijf dus geen werkgever van die uitkeringsgerechtigde... Die op zijn-haar beurt dit geweldig weet uit te spelen! Personeel en leiding binnen  het SW-bedrijf kunnen een grote bek krijgen... maar omdat de desbetreffende niet in loondienst is van het SW-bedrijf  betekent het dat de gemeente zou moeten ingrijpen, echter die schuift het weer af naar het SW-bedrijf waardoor SW-medewerkers de dupe worden van het gemeentelijk afschuifsysteem! Het tewerkstellen kan niet opgeheven worden ivm de plicht om tegenprestatie te leveren. en korten op de uitkering kan niet, want de persoon die zich aso gedraagt houd zich aan de minimum eisen waaraan voldaan moet worden! Dus de SW-werkers in de verdrukking. Dit in toe nemende mate! SCHANDE dat de groep mensen die door arbeidsbeperking al in de hoek van de  klappenvangenden zitten nog verder in de verdrukking gaan komen! Naast de arbeidsverdringing die in alle sectoren op gang is gekomen EN het verminderde naleven van de arbeidsbepalingen v.w.b. de medisch indicatie, zijn de SW-werkers dus driedubbel de klos! Een GROTE  BEK van overheden en nu ook nog van de uitkeringstrekkers kunnen ze krijgen! Idioot dat NIEMAND hierover in de pers bericht. ook SW-werkers zijn mensen ... mensen die extra bescherming dienen te krijgen!, die nu aan hun lot overgelaten worden ... Want de werkleiding kan-wil en doet niets om ze te beschermen tegen dat aso zooitje!

Directies zitten klem omdat hun loon door de gemeenten betaald wordt en de wet die zegt: accepteer die nieuwe instroom!

10. jan, 2014

De participatie wet en de Sociale werkbedrijven.

Met de plannen van de Participatiewet is iets apparts aan de hand...
Naast totale afbraak van het sociaal vangnet,
is er het probleem dat Sociale werkbedrijven..(voorheen Sociale werkplaatsen)
een ruime voorschot nemen op de participatiewet plannen.

Gemeenten die daaraan de grondslag leggen met een Minister die de gemeenten op hun huid zit om de plannen zo snel mogelijk in alle gelederen klaar te hebben voor 2015.

Korte opsomming van  het plan voor zover mij bekend...

 • werken met behoud van sociale uitkeringen wordt ingevoerd.
 • wajong/ wia/ wao worden ondergebracht binnen de Sociale uitkeringen
 • Gehandicapten dagovang/ dagbesteding zal uiteindelijk verdwijnen.
 • Uitkering gerechtigden kunnen gedwongen worden werk te verrichten
  tegen een inkomen tergrootte van de uitkering.
  al naar gelang met behoud van de uitkering.
 • De Sociaal werkbedrijven worden omgevormd tot Leer werk bedrijven...
  waar niet de arbeidsgehandicapten aan het werk zijn,
  echter de werklozen een trainings traject door lopen om te wennen aan werken.
 • Aan het trainingstraject zit vast dat de werkeloze gedetacheerd worden bij het
  "normale bedrijf"tegen hun uitkerings bedrag die ze ook tijdens het thuiszitten kregen.
 • de Arbeidsgehandicapten worden gedwongen om zonder extra bescherming van beschermde werkplek te gaan werken .
  ook hierin een traject waarbij eerst werken op lokatie en later Detacheren
  een feit worden...
 • Steeds vaker zal de arbeidgehandicapten onder "normale"werkomstandigheden moeten gaan werken.
 • Steeds minder zal er rekening gehouden gaan worden met medische beperking indicatie.
 • Door werken met behoud uitkering zullen beoogde "vaste"banen in toenemende mate
  vervangen worden door gedetacheerde werklozen...

U Leest het goed dames en heren,
door getrokken, zonder tegen maatregelen word het minimum loon omzeep geholpen.
Ook de betere inkomens in loondienst komen aan de beurt zodra de onderlaag
"aangepakt" is.
daarkomen de complexiteit van EU en overige afbraakplannen nog overheen.

Kunt u rekenen? totale afbraak van Nederland het gevolg.
dit enkel voor handje vol RIJKE elite en Groot bedrijf.