#RechtOpWerk !!!!!

Nog hardere noodzaak om beschut werken goede arbeidsvoorwaarden te bieden
Want #rechtopwerk geld niet alleen nu maar zeker ook voor de toekomst als al die chronisch zieke en beperkte kinderen aan het werk (Moeten ) gaan!
#socialeontwikkelbedrijven daarom omarmen!
CAO SW ėn basisrechten voor de groep beschut werken afspreken en vastleggen!

...

#Rechtopwerk is juist voor de toekomst van belang
#Sociaal zijn komt niet van zelf!

Strijd daarom mee met FNV,
voor een SOCIAAL NEDERLAND!

 

Welkom op mijn site

Welkom op mijn Site...
op 7 januari 2014 gestart
 8 Januari 2016 Stond de teller op 65.230 hits
12-2-2017 staat de teller op: 82491
6-4-2017 staat de teller op
0 8 8 2 1 4
12-5-2017 Nieuw hoogte punt: 90.000 bereikt!
4-3-2-2018 : 1 0 1 0 0 2 hits.
op naar de 200.000... delen en lees de vele stukken
want kritisch en alert is noodzakelijk zolang er VEEL mis is!


Ik Schrijf en geef mijn mening op persoonlijke titel.


Na bijna een jaar intensief Twitteren
aktief lid van AbvakaboFNV te zijn geworden in 2013
In 2014 bij ons Bedrijf een BedrijfsLedenGroep  FNV/CNV combinatie gestart
verkozen tot Voorzitter BLG
zittend in FNV Lokaal, werkgroep participatie..ten behoeve van de SW.
Via het BLG ook zitting in het LAC SW FNV
Daarvandaan per 13 Mei 2015geïnstalleerd  als
BrancheBestuurder SW en gesubsidieerde Arbeid

http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/sociale-werkvoorziening/verkiezingen-branchebestuur-sw/


Vaak een mening over allerhande zaken hebbende 
Én vaak te weinig tekst ruimte op bv. Twitter
nu dan toch een eigen site aan gemaakt begin 2014.
NU  1 jaar later ga ik door!
Kritisch Alert, Mondig en een eigen  mening!
Vakbond en aanverwante onderwerpen, afbraak van ons mooie Nederland
Benoem ik Becomentariseer ik EN Bekritiseer IK!
NET ZO LANG als NODIG is!!!!

De teller  Telt gestaag door....
Mensen deel de artikelen, pagina's en pagina link
aub....
want hoe meer mensen WAKKER worden hoe beter!

 

Deel de link met uw bekenden, vrienden andere sites die net als ik belang hechten aan kritische objectieve en bevlogen mening weergave.

selecteer het pagina adres... klik rechts en klik copy...
plak in uw berichten of mails....
hoe meer mensen wakker worden hoe groter het protest kan aanzwellen!

ik wens alle bezoekers aan mijn site veel genoegen toe
bij het lezen van mijn Blogs en hopelijk leverd het hier en daar ook bij aan diverse discussies
laat ik ook gelijk u uitnodigen om te reageren op de artikelen/ foto's en andere zaken zoals mijn blogs.

volg mij ook op Facebook en  op Twitter

Angst regeert en jij doet niets?

Zonder slag of stoot ten onder, aan machtsmisbruik en mismanagement
Of
Strijden tegen dat onrecht, dat jou word aan gedaan.
Die
 
twee mogelijkheden heb je als werknemer.

Laten we eerst machtsmisbruik
nauwkeurig omschrijven.
Iemand met een bepaalde functie, die mensen aanstuurt
op een manier dat alleen zijn/ haar manier van werken toegestaan is.
Waarbij geen rekening gehouden wordt met kennis en kunde van de mensen die aangestuurd worden.

Met andere woorden geen rekening houden met de “mensen” op welk niveau dan ook.
is een vorm van machtsmisbruik.

In een systeem waarin management “eist” dat bepaalde product normen gehaald worden
is mismanagement aan de gang.
Zodra de norm
  leidend wordt in de manier van aansturing.
Mismanagement is namelijk niets anders dan “een” wil opleggen aan alles en iedereen in de organisatie, met als doel, dat management/ eigenaar er beter van wordt, zonder dat er met alle personen in de lagen er onder  rekening wordt gehouden.
Mismanagement kan ook zijn, het onterecht winst onttrekken aan een onderneming…
voor persoonlijk gewin.

Machtsmisbruik en mismanagement is altijd aanwezig, wanneer een organisatie
angst bij werknemers aanwezig laat zijn om op die manier beleid door te voeren.
Beleid dat uitgevoerd wordt op basis van angst inboezemen, kan nooit een gezonde werkomgeving opleveren.
Waar angst heerst, zal resultaat lager zijn dan daar waar mensen gewaardeerd worden.

Een werknemer die tegen beleid in gaat, is  in de ogen van veel managers en directeuren
iemand die niet veel goeds in de zin heeft voor het bedrijf of instelling.
Is dat wel zo?
Een werkgever kan niet zonder werknemers, op welke manier
 
deze contractueel verbonden zijn is
niet relevant.
Een werknemer kan niet zonder werkgevers…
Ze zijn tot elkaar veroordeeld omdat niet iedereen instaat is om als zelfstandige te kunnen werken.

Tirannie, onderdrukking, angst, haat
  en nijd 
tussen werkgever en werknemer daar is niemand bij gebaat.
Het ontneemt “mensen” de wil om te presteren.
Daarnaast zal bij machtsmisbruik een toename zijn in woedeaanvallen.
waardoor de werksituatie ontwricht raakt.
Werkgevers grijpen
  dat aan als  onhoudbare situatie en vragen in ernstige gevallen 
ontslag aan, wegens ontoelaatbaar gedrag.
Het rare is dat in die gevallen, er weinig tot geen onderzoek gedaan wordt naar de omstandigheden binnen zo’n organisatie waarin het fout gaat.
De dossier opbouw van de werkgever is leidend voor de vele ontslag aanvragen die jaarlijks gedaan worden.

En dat is toch vreemd in een tijd waarin
 
openbare medische registraties aangeven dat werknemers
in toenemende mate overspannen raken 
of een burn-out krijgen.

In een maatschappij waarin individualisme hoogtij viert, zou iedereen zich moeten gaan afvragen
waarom we als werknemers deze misstanden op
 
het werk laten bestaan.
Is het een vorm van masochisme?
Ik betwijfel het….
Het is eerder een misplaatste vorm van trots ophouden!
Weten dat je in je eentje een bepaald heersend systeem
 
niet zal kunnen veranderen,
betekent dat de werknemer (vaak) monddood raakt na verloop van tijd, omdat hulp vragen en
met collega’s tegen het systeem vechten, betekent dat je jouw eigen trots in zal moeten inslikken.
Het betekent namelijk openlijk toegeven dat je voor jouw persoonlijke gemoedsrust hulp nodig hebt van anderen.
Op dit moment, maatschappelijk gezien, is het grootste gedeelte van werkend
 
Nederland
te bang om hulp te vragen voor het verbeteren van 
de werk situatie.

Maximaal 10% van de werkenden ziet noodzaak van het samen vechten voor een betere toekomst.
10% van de werkenden zijn “maar” lid van vakbonden.
En
  al is men dan lid, dan nog roept men, laat de vakbond het oplossen…

Terwijl de oplossing juist is, samen met je directe collega’s de problemen die er zijn aanpakken.
Samen tot oplossing komen, is vaak strijd tegen gevestigd leidend beleid, omdat management/ leidinggevenden 
te halsstarrig zijn om toe te geven dat “hun” beleid blijkbaar niet goed valt bij het personeel en dat krenkt hun ego!

Zodra werkgever/ management/ leidinggevenden, over hun trots heen stappen
en als werknemers ook over hun trots heen stappen
 
kan er structureel aan verbetering gewerkt worden….

Waardering van inzet is vaak een eerste stap, waarbij zakelijk voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, geen goede relatie met werknemers teweeg zal brengen.
een niet gemeend, “goed gedaan of dank je voor je inzet” zal negatief vallen….
En na jaren van angstcultuur beleid drastisch veranderen, zal ook de werknemer niet direct
  veranderen in positieve 
medewerkers.

Daarom is eerste wat nodig is, om tot werkplek verbetering te kunnen komen,
eenheid onder werknemers creëren…
daaruit kan gestart worden met een tegenoffensief, tegen mismanagement en machtsmisbruik.
Zelfs als dit ontstaan is door foutief overheidsbeleid…
SAMEN jouw eigen situatie verbeteren…
Begint bij jezelf openstellen naar jouw directe omgeving!
Samen met die directe omgeving (privé én zakelijk) belangrijke verbeterpunten aanpakken
zal het verschil maken.

Daarop is een vakbond gebaseerd, niet het kapot maken van een werkgever, maar een situatie
creëren waarin iedereen werkgevers en werknemers
  tevreden kan zijn met de samen overeen gekomen situatie. 
Daarom, wordt LID en strijdt SAMEN, voor betere werkomstandigheden!

Angst regeert!

Angst regeert!

Waardoor flex-werkers geen vuist durven te vormen.
Soms moeten collega's die het beter hebben
Binnen bedrijven, het opnemen voor de groep die
Uit angst voor ontslag en represailles zich niet durven te verenigen.
Dus een goede oplossing is om bedrijfsleden groepen (BLG) op te richten

 Die BLG kan het dan opnemen voor ALLE collega's.
Naar mate meer successen geboekt worden zullen ook meer mensen lid worden van de vakbond!

Sneeuwbal effect is gevolg en werknemers krijgen daardoor steeds sterkere positie.

" maar we hebben een OR en die doet ook niets voor ons".
Is wat veel werknemers zeggen over hun Ondernemingsraad. (OR)
Een OR is "beleidsmatig " meedenken met bedrijfsleiders / gevoerd beleid binnen bedrijven.
De BLG is er om werksituatie verbetering na te streven, CAO afspraken / naleving in de gaten te houden. ....
En Veilig werken (ARBO) zaken aan te kaarten .

 Daarnaast luistert de BLG naar wat leeft onder de collega's en maken plan de campagne
Om samen met de collega's punten op te pakken die collectief spelen.

Een BLG kan ook punten bij OR neerleggen als er beleidsmatige hiaten zijn.
Ook kan de BLG rechtstreeks met directie / management in gesprek gaan om werkvloer gerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken.

Soms zal een BLG ook acties organiseren wanneer bijvoorbeeld CAO Onderhandelingen vastgelopen zijn.

Stap voor stap
Op naar betere en gezondere situaties op de werkplek
Doe je SAMEN
De Sterken nemen voortouw
En nemen het op voor de minder mondigen.

Dat is dė manier om vuist te kunnen maken. 

Misstanden, Meld het, desnoods anoniem!

Misstanden op het werk, misstanden bij het gemeenteloket, de socialedienst, het UWV...
Minachtende bejegening naar jou toe als klant... of als werknemer....
Kleinerend en demotiverende opmerkingen....
MELD ze bij het FNV!
Alleen als  in beeld gebracht kan worden wat er, waar.... mis gaat, is het te stoppen!

Dat de participatiewet, de gemeenten oplegt om een tegenprestatie op te leggen....
Maakt nog niet, dat het bovengenoemde in praktijk gebracht mag worden!
Indien, mensen in hun kracht gezet worden, kunnen ze beter functioneren.
Maatschappelijk én zakelijk!
Zodra iemand, in plaats van gemotiveerd, afgebroken word zal bemiddeling én begeleiding of gesprekken (keukentafel/ jobcoaching) Niets op leveren!
Mensen voelen zich daardoor (vaak) gekleineerd en boos.

DOE wat met die boosheid....
Alleen brullen helpt niet!
Het helpt om van je af te praten met mensen die begrijpen wat onmenselijk gedrag met je doet.
Dit kan anoniem, om bijvoorbeeld baan of uitkering niet in gevaar te brengen.
Maar wanneer de mond dicht gehouden  wordt, zal er  nooit iets gaan veranderen!
Dus vertel JOUW vervelende, slechte en  afschuwelijke ervaringen!
Niet online, maar aan FNV mensen die te bereiken zijn op de vele FNV kantoren.
De eerste stap zetten, is het begin maken van onrecht stoppen!

Daarom deze oproep.
Omdat IEDEREEN behoort te tellen!

#PolitiekeWanorde

#PolitiekeWanorde

Beetje bij beetje word de strot van velen dicht geknepen door de politieke minderheid!
Door decentralisatie en daarmee verantwoordelijkheid afschuifsysteem zijn velen de klos!
Marktwerking op alles wat te maken heeft met eerste levensbehoeften, maakt dat Armoede groeid.......
Multinationals, Banken en Verzekeraars die maximale uitbuiting weten te bewerkstelligen bij het politieke elan.

De mensen met de minste mogelijkheden verliezen steeds meer rechten.
Laag opgeleiden, gehandicapten maar zeker ook mensen die nu nog onder de midden inkomens vallen, krijgen schop na schop.
Bezuinigen ongeacht wat daarvan maatschappelijk de gevolgen zijn is wat politiek al jaren aan het doorvoeren is.

En mensen, helaas moet daarin ook vast gesteld worden dat "we" het laten gebeuren....
Redeneringen als,
laat een ander maar in actie komen....
"Ik" ga geen extra klappen vangen voor een ander, heb het nu al moeilijk genoeg.....
én gewoon pure laksheid vanuit de redenatie dat toch niets helpt.
Maakt dat velen geslagen, geschopt en monddood gemaakt zijn of worden.
Zielig in een hoekje weg kruipen tot het is overgewaaid
of Kop in het zand steken heeft nog nooit gewerkt.

Basis is dat als mensen door veranderde wet en regelgeving
in de problemen raken...
Financieel, mentaal en lichamelijk daardoor nog harder achteruit gaan
en nog sneller in de goot terecht komen!
Oplossing is en blijft samen de strijd aan gaan!

De ene zal kiezen voor een "nette"manier
een ander voor harde strijd....
het kan bijde!!!
zolang die STRIJD maar aangegaan wordt
is er kans op betere tijden.
Kansloos niets doen, betekend altijd dat de rekening gelegd blijft worden bij de zwakke broeders en zusters....
Tweedeling en Armoede vergrotend.
Nog maar te zwijgen over het verwijten geven aan mensen van andere etnische/ geloofs afkomsten.

STOP met verwijten onder de totale groep die de klappen vangen!
Vorm een MUUR!
SAMEN één STRIJD!
#TEGEN Onrecht!!!!!