De wereld op z’n kop….


De maatschappelijke zekerheden, blijken niet zo zeker te zijn…..
Hoe je de politieke stromingen ook noemt,
Er is een massale aanval op alle sociale vangnetten.
De Rijksoverheid, niet langer de hoeder der bevolking….
De overheid als Bedrijf met als gevolg wettelijk toegestane uitbuiting.
Het beetje overheid gereguleerde, wordt in rap tempo omgebouwd naar marktwerking.
Marktwerking waarin totaal geen rekening wordt gehouden met menselijk leed.
Zodra “iemand” de rekeningen niet meer kan betalen, wordt niet langer gekeken naar de oorzaak,
De
klant doet dan alles fout, maar de bedrijven nooit!
Een geschillencommissie voor een bepaald bedrijf/ sector is NOOIT onafhankelijk, aangezien dat bedrijf of die sector de personele kosten van zo’n commissie bekostigt.
Totaal onafhankelijk bestaat dus niet, aangezien iedereen afhankelijk is van elkaar.
En daar gaat de marktwerking scheef.

De Overheid als markt controle systeem werkt niet.
Puur omdat expertise op vakgebieden, niet voldoende in overheidsdienst aanwezig is en kan zijn.
Immers vakgerichte opleidingen, zijn (vaak) alleen te volgen als mensen in het vak werken.
Dus NIET als men er een controle functie op wenst te gaan uitvoeren.
Instromingsregels voor opleidingen, Loonhoogte en product-betaalbaarheid zijn bij achteraf bedenken van oplossingen altijd gedoemd te mislukken!
Reguleren via overheid is de enige constructie, waarin een houdbare basis gelegd kan worden.
Echter het “denken” dat mensen prima zelfregulerend kunnen handelen is doorgeschoten naar proporties, waarvan vast te stellen is dat eigenbelang voor maatschappelijk belang gesteld wordt!

“Er zijn altijd vele zaken die voor verbetering vatbaar zijn”.
“Nooit zal alles 100% geregeld kunnen zijn”.
Zijn stelling innamen van de voorstanders voor de veranderingen…. Echter, die “voorstanders” gaan dus structureel voorbij aan de dingen die wel goed geregeld waren…
Alles structureel omgooien, ongeacht of er mensen door in de problemen komen, is bij mijn weten “officieel” strafbaar….
Immers, opzettelijk schade toebrengen aan een ander  is strafbaar….

Wat nu, zoals eerder gesteld onafhankelijk van elkaar niet bestaat en dus de rechtspraak beïnvloedbaar is door de beleidsmakers? Waarbij de beleidsmakers door de marktwerking, niet langer maatschappelijk belang nastreven, maar marktwerking en zelfverrijking als hoofd doel hebben…
Beleidsmakers die lak hebben aan structuren, wetten en regels, zodat het gepeupel onderdrukt is en blijft.
Als dat laatste nieuwe richtlijn is… (in media gaan geluiden van die strekking)
Dan is het vreemd dat het gros dit laat gebeuren….. het is nog veel vreemder dat mensen hun leefwereld “laten” beknotten….
Dan is het Ongelooflijk, dat mensen zich in hokjes blijven laten verdelen…..
De meeste mensen daardoor als makke schapen naar de slachtbank gaan én Kreperend in een hoekje zichzelf laten dood gaan.
In plaats van SAMEN op te komen voor het EIGEN bestaansrecht.
De meerderheid bestaat niet uit beleidsbedenkers… Ook de 1% rijksten zijn dat niet!
De meerderheid zijn U en ik… de gewone man en vrouw… in de straat, stad en dorp…!
En toch Blijft het makke schapen gedrag hoogtij vieren….
Ik begrijp dat niet…. Ik zal dat nooit kunnen begrijpen, aangezien onrecht niemand aangedaan zou moeten kunnen worden…

En dus zeker niet gereguleerd via wetten en regels die grote groepen mensen als een stel beesten naar de slachtbank laten slepen!
Mijn kijk op de huidige veranderingen is dit:
Naar mijn mening zouden mensen hun krachten moeten bundelen. Krachten bundelen, om tot 1 doel te komen: “IEDEREEN recht op leefbaar bestaan”

Cor van Stek 

#CAO-Pwet #caopwet #Rechtopwerk #StopWerkenZonderLoon

FNV logo

...
Speciaal bericht 11 oktober 2019


DE KLOK TIKT VOOR DE CAO PARTICIPATIEWET

 


Beste wethouder,

Wat gaat de tijd snel! Het zijn vandaag nog maar 49 dagen tot de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november in Nieuwegein. Dan moet de VNG echt een halt toeroepen aan de sabotage van de cao Participatiewet en zich gaan gedragen als een goed werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking, die vallen onder de Participatiewet. U en uw collega-wethouders hebben hier een belangrijke rol in.

Een goede cao voor mensen in de Participatiewet
Wij hebben tijdens onze actie voor jullie VNG -vergadering op 5 juni goede gesprekken gevoerd met enkele wethouders . En net voor de zomervakantie heeft P-wetter Kimberley jullie nog een mooie vakantiekaart gestuurd en uitgelegd hoe belangrijk een goede cao voor mensen in de Participatiewet is. Want, ook deze mensen verdienen, net als de gemeenteambtenaren en de werknemers van de sociale werkvoorziening, een fatsoenlijke cao. Juist deze mensen! U vindt het toch ook van de zotte dat mensen met een minimuminkomen moeten opdraaien voor hun eigen reiskosten, geen pensioen opbouwen en naast een minimumloon ook minimale arbeidsvoorwaarden hebben?

Wat heeft u al gedaan?
Wij vragen dat de resolutie die deze cao belemmert tijdens de BALV van tafel gaat en de VNG de onderhandelingen opent voor een cao Participatiewet. Wat heeft u hier inmiddels al aan gedaan? Heeft u de VNG al laten weten dat dit onderwerp op de agenda moet komen? Want de klok tikt tot voor de cao Participatiewet!

Vriendelijke groeten,

Jan Braem, voorzitter branchebestuur SW
Peter Wiechmann, teamleider SW

WMO MISSTANDEN

Bericht is verplaatst naar pagina wettelijke afbraak

 

Welkom op mijn site

Welkom op mijn Site...
op 7 januari 2014 gestart
 Na lange tijd weer nieuwe motivatie om te schrijven

delen en lees de vele stukken
want kritisch en alert is noodzakelijk zolang er VEEL mis is!


Ik Schrijf en geef mijn mening op persoonlijke titel.


Na bijna een jaar intensief Twitteren
aktief lid van AbvakaboFNV te zijn geworden in 2013
In 2014 bij ons Bedrijf een BedrijfsLedenGroep  FNV/CNV combinatie gestart
verkozen tot Voorzitter BLG

Via het BLG ook zitting in het LAC SW FNV
Daarvandaan per 13 Mei 2015geïnstalleerd  als
BrancheBestuurder SW en gesubsidieerde Arbeid

http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/sociale-werkvoorziening/verkiezingen-branchebestuur-sw/


Vaak een mening over allerhande zaken hebbende 
Én vaak te weinig tekst ruimte op bv. Twitter
nu dan toch een eigen site aan gemaakt begin 2014.
NU  1 jaar later ga ik door!
Kritisch Alert, Mondig en een eigen  mening!
Vakbond en aanverwante onderwerpen, afbraak van ons mooie Nederland
Benoem ik Becomentariseer ik EN Bekritiseer IK!
NET ZO LANG als NODIG is!!!!

De teller  Telt gestaag door....
Mensen deel de artikelen, pagina's en pagina link
aub....
want hoe meer mensen WAKKER worden hoe beter!

 

Deel de link met uw bekenden, vrienden andere sites die net als ik belang hechten aan kritische objectieve en bevlogen mening weergave.

selecteer het pagina adres... klik rechts en klik copy...
plak in uw berichten of mails....
hoe meer mensen wakker worden hoe groter het protest kan aanzwellen!

ik wens alle bezoekers aan mijn site veel genoegen toe
bij het lezen van mijn Blogs en hopelijk leverd het hier en daar ook bij aan diverse discussies
laat ik ook gelijk u uitnodigen om te reageren op de artikelen/ foto's en andere zaken zoals mijn blogs.

volg mij ook op Facebook en  op Twitter

#RechtOpWerk !!!!!

Nog hardere noodzaak om beschut werken goede arbeidsvoorwaarden te bieden
Want #rechtopwerk geld niet alleen nu maar zeker ook voor de toekomst als al die chronisch zieke en beperkte kinderen aan het werk (Moeten ) gaan!
#socialeontwikkelbedrijven daarom omarmen!
CAO SW ėn basisrechten voor de groep beschut werken afspreken en vastleggen!

...

#Rechtopwerk is juist voor de toekomst van belang
#Sociaal zijn komt niet van zelf!

Strijd daarom mee met FNV,
voor een SOCIAAL NEDERLAND!